Detail projektu

Parametry dvoufázového proudění ovlivňující chlazení pevných povrchů

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt vychází z předchozí experimentální práce v Laboratoři přenosu tepla a proudění, kdy byly studovány chladicí účinky proudu kapaliny (voda a olejové i neolejové emulze) při dopadu na horký povrch. Bylo prokázáno, že chladicí účinky sině závisí na teplotě chlazeného povrchu, ale také na kinetické energii dopadajícího proudu a na vlastnostech povrchu, tedy zejména na jeho drsnosti a případně pokrytí vrstvou oxidů.

Označení

FSI-S-17-4346

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J. ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ. Sborník anotací semináře efektivní energetika XVIII. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2017. s. 5-7.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M. Design of cooling sections for heat treatment based on laboratory measurements of heat transfer coefficient. In Článek ve sborníku. 2022. p. 144-150. ISBN: 9783200085848.
Detail

POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J. Y.; YOU, J. W.; LEE, S. H. THE EFFECT OF WATER TEMPERATURE ON COOLING DURING HIGH PRESSURE WATER DESCALING. Thermal Science, 2018, vol. 6, no. 22, p. 2965-2971. ISSN: 0354-9836.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J. FACTORS INFLUENCING SPRAY COOLING OF HOT STEEL SURFACES. In Sborník konference METAl 2017. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2017. p. 77-83. ISBN: 978-80-87294-79-6.
Detail

VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M. THE COOLING PROCESS IN SPRAY OVERLAP DURING HYDRAULIC DESCALING. In Sborník konference METAL 2018. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-83-3.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; RESL, O.; RAUDENSKÝ, M. IMPACT OF OXIDE LAYER ON SPRAY COOLING INTENSITY AND HOMOGENEITY DURING CONTINUOUS CASTING OF THE STEEL. In Sborník konference METAL 2018. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-83-3.
Detail

KOMÍNEK, J.; LUKS, T.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J-Y. SECONDARY COOLING OVERLAPPED WITH BEARING HOUSING IN A CONTINUOUS CASTER. In Sborník konference METAL 2018. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-83-3.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; TUROŇ, R. Development and plant verification of tube quenching unit. In The 7th International Congress on Science and Technology of Steelmaking. Milano: Associazione Italiana di metallurgia, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-88-98990-14-6.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J. Chladicí systémy pro chlazení profilových válců. In Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov. Brezno: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., 2018. s. 71-76. ISBN: 978-80-973141-0-1.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; HORSKÝ, J. Měření chladících účinků trysek sekundárního chlazení ZPO. In Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov. Brezno: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., 2018. s. 65-70. ISBN: 978-80-973141-0-1.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; RAUDENSKÝ, M. Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO. Hutnické listy, 2018, roč. LXXI, č. 6, s. 126-130. ISSN: 0018-8069.
Detail

RESL, O.; CHABIČOVSKÝ, M.; VOTAVOVÁ, H. Study of thermal conductivity of the porous oxide layer. In Engineering Mechanics 2019 Book of Full Texts. Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. p. 315-318. ISBN: 978-80-87012-71-0.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M. FACTORS INFLUENCING SPRAY QUENCHING OF STEEL PRODUCTS. In ECHT 2019. Milano: Associazione italiana di metalurgia, 2019. p. 1-9. ISBN: 978-88-98990-19-1.
Detail

RESL, O.; POHANKA, M. THE EFFECT OF REMAINING WATER LAYER ON FINAL TEMPERATURE OF STEEL PLATE DURING HOT ROLLING. In METAL 2019 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2019. p. 355-360. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M. Study of the heat transfer distribution during the plate heat treatment. Dusseldorf: 2019. p. 1-5.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; ZACHAR, M. Optimization of Work Roll Cooling in Rolling. Dusseldorf: 2019. p. 1-6.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; ZACHAR, M. Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů a hydraulické odstranění okují. Hutnické listy, 2019, roč. 72, č. 4, s. 15-22. ISSN: 0018-8069.
Detail

HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M. COOLING EFFICIENCY OF VARIOUS EMULSIONS DURING COLD ROLLING. Technical contribution to the 11 th International Rolling Conference, October 1st-3rd, Sao Paulo, SP, Brazil: 2019. p. 1-9.
Detail

BOHÁČEK, J.; KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; LUDWIG, A.; WU, M.; HOLZMANN, T.;. A GPU solver for symmetric positive-definite matrices vs. traditional codes. Computers and Mathematics with Applications, 2019, vol. 78, no. 9, p. 2933-2943. ISSN: 0898-1221.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. A Parametric Study of the Vacuum Arc Remelting (VAR) Process: Effects of Arc Radius, Side-Arcing, and Gas Cooling. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 2020, vol. 51, no. 1, p. 222-235. ISSN: 1073-5615.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. Modeling electrochemical transport of ions in the molten CaF2-FeO slag operating under a DC voltage. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2019, vol. 357, no. 1, p. 357-373. ISSN: 0096-3003.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; ABDI,A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. A Dynamic Mesh Method to Model Shape Change during Electrodeposition. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2019, vol. 166, no. 12, p. D521 (D529 p.)ISSN: 0013-4651.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, E.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. Confrontation of the Ohmic approach with the ionic transport approach for modeling the electrical behavior of an electrolyte. IONICS, 2018, vol. 24, no. 7, p. 2157-2165. ISSN: 0947-7047.
Detail

BOHÁČEK, J.; KHARICHA, A.; LUDWIG, A.; WU, M.; KARIMI-SIBAKI, E. Heat Transfer Coefficient at Cast-Mold Interface During Centrifugal Casting: Calculation of Air Gap. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 2018, vol. 49, no. 3, p. 1421-1433. ISSN: 1073-5615.
Detail

BOHÁČEK, J.; KHARICHA, A.; LUDWIG, A.; WU, M.; KARIMI-SIBAKI, E. PAAR, A.; BRANDER, M.; ELIZONDO, L.; TRICKL, T. A (non-)hydrostatic free-surface numerical model for two-layer flows. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, vol. 319, no. 1, p. 301-317. ISSN: 0096-3003.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J.; HOLZGRUBER, H.; OFNER, B.; SCHERLAU, A.; KUBIN, M. A multiphysics model of the electroslag rapid remelting (ESRR) process. Applied Thermal Engineering, 2018, vol. 130, no. 1, p. 1062-1069. ISSN: 1359-4311.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. Contribution of an Electro-Vortex Flow to Primary, Secondary, and Tertiary Electric Current Distribution in an Electrolyte. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2018, vol. 165, no. 11, p. E604 (E615 p.)ISSN: 0013-4651.
Detail

KHARICHA, A.; KARIMI-SIBAKI, E.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. Review on Modeling and Simulation of Electroslag Remelting. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2018, vol. 89, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1611-3683.
Detail

BOHÁČEK, J.; KOUTNÁ, N.; LUDWIG, A.; RODRIGUES, C.; KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A. Simulation in metallurgy: Past achievements and future challenges. In METAL 2018 - sborník z konference. TANGER Ltd. OSTRAVA, CZECH REP.: TANGER LTD, 2018. p. 28-33. ISBN: 978-80-87294-84-0.
Detail

POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; RESL, O.; BELLEROVÁ, H. OPTIMAL HYDRAULIC DESCALING. In Metal 2020. 2020. p. 118-125. ISBN: 978-80-87294-97-0.
Detail

ZELEŇÁK, M.; ŘÍHA, Z.; VOTAVOVÁ, H.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; POHANKA, M. Methods for the behaviour analysis of continuous flat water jet structures. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2022, vol. 2022, no. 202, p. 111886-111886. ISSN: 0263-2241.
Detail

VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M. EFFECT OF THE SPEED OF FEEDSTOCK ON HEAT TRANSFER COEFFICIENT DURING DESCALING IN HOT ROLLING. In Sborník konference METAL 2017. Ostrava: Tanger, Ostrava, 2017. p. 261-266. ISBN: 978-80-87294-73-4.
Detail