Ing. et Ing.

Pavel Bulejko

Ph.D.

FSI, LPTP – vědecký pracovník

Pavel.Bulejko@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  BULEJKO, P.; ŠULEKOVÁ, N.; VLASÁK, J.; TUUNILA, R.; KINNARINEN, T.; SVĚRÁK, T.; HÄKKINEN, A. Ultrafine wet grinding of corundum in the presence of triethanolamine. POWDER TECHNOLOGY, 2022, roč. 395, č. 1, s. 556-561. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; VANČURA, J. Temperature-dependent burst failure of polymeric hollow fibers used in heat exchangers. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2022, roč. 131, č. 105895, s. 1-16. ISSN: 1350-6307.
  Detail | WWW

  LINDOVSKÝ, J.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Separace amoniaku z víceviskózních kapalin. Praha: ČSCHI Praha, 2022.
  Detail

 • 2021

  BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; DOHNAL, M. An Assessment on Average Pressure Drop and Dust-Holding Capacity of Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration. Membranes, 2021, roč. 11, č. 7, s. 467-482. ISSN: 2077-0375.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BULEJKO, P. An analysis on energy demands in airborne particulate matter filtration using hollow-fiber membranes. Energy Reports, 2021, roč. 7, č. 7, s. 2727-2736. ISSN: 2352-4847.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Experimental and modeling study on fouling of hollow-fiber membranes by fine dust aerosol particles. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2020, roč. 616, č. 118562, s. 1-10. ISSN: 0376-7388.
  Detail | WWW

 • 2019

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Pressure drop evolution during dust loading of hollow-fiber membranes. In International Conference and Exhibition for Filtration and Separation Technology, Filtech 2019. Kolín n. Rýnem: 2019. s. 1-8. ISBN: 978-3-941655-17-1.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; DOHNAL, M.; SVĚRÁK, T. Fine/ultrafine particle air filtration and aerosol loading of hollow-fiber membranes: A comparison of mathematical models for the most penetrating particle size and dimensionless permeability with experimental data. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2019, roč. 592, č. 117393, s. 1-11. ISSN: 0376-7388.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. Experimental Study on Spray Breakup in Turbulent Atomization Using a Spiral Nozzle. Processes, 2019, roč. 7, č. 12, s. 1-25. ISSN: 2227-9717.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BULEJKO, P.; STRÁNSKÁ, E. Variations in anion-exchange membrane properties with ionic resin moisture. IONICS, 2019, roč. 25, č. 9, s. 4251-4263. ISSN: 0947-7047.
  Detail | WWW

  KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T.; ŽŮREK, M.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. Prototyp kontaktorové stěny pro testování separace amoniaku z fugátu. Praha: VŠCHT v Praze, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ONDRÁČEK, J.; DOHNAL, M. Air Filtration Using Hollow-Fiber Membranes: A Comparison of Theoretical Models for the Most Penetrating Particle Size and Dimensionless Permeability with Experimental Data. AFS Filtcon, April 1-3 2019, Philadelphia-Cherry Hill, USA, 2019. s. 1-11.
  Detail | WWW

 • 2018

  BULEJKO, P., STRÁNSKÁ, E. The effect of initial moisture content of cation-exchange resin on the preparation and properties of heterogeneous cation-exchange membranes. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2018, roč. 205, č. 1, s. 470-479. ISSN: 1879-3312.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. Estimation of particulate matter (PM) deposition efficiency and PM-bound metals deposition fluxes in human respiratory. In Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 488-494. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. CFD simulation of a gas phase and spiral nozzle-sprayed liquid in a wet scrubber. 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 Prague. 2018. s. 1-2.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; DOHNAL, M.; ONDRÁČEK, J. Aerosol separation efficiency and pressure drop evolution with intense particle loading of hollow-fiber membranes. 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 Prague. 2018. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P. Air filtration using hollow-fibre membranes for nanoparticle removal. In FILTECH 2018, March 13-15, Cologne – Germany. 2018. s. 1-12. ISBN: 978-3-941655-15-7.
  Detail

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Air filtration performance of symmetric polypropylene hollow-fibre membranes for nanoparticle removal. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2018, roč. 197, č. 1, s. 122-128. ISSN: 1383-5866.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P. Numerical Comparison of Prediction Models for Aerosol Filtration Efficiency Applied on a Hollow-Fiber Membrane Pore Structure. Nanomaterials, 2018, roč. 8, č. 6, s. 1-24. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J. Aerosol filtration using hollow-fiber membranes: Effect of permeate velocity and dust amount on separation of submicron TiO2 particles. POWDER TECHNOLOGY, 2018, roč. 340, č. 1, s. 344-353. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BENCKO, V.; HRABOVÁ, K.; BULEJKO, P. Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 9-21. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. ; SKEŘIL,R.; KADLEC, R.; BULEJKO, P.; ADAM, V. The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area. In Nanocon 2017. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018. s. 698-703. ISBN: 978-80-87294-81-9.
  Detail

  KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  BULEJKO, P.; STRÁNSKÁ, E.; WEINERTOVÁ, K. Electrochemical and mechanical stability of ion-exchange membranes in alkaline solution. Chemical Papers, 2017, roč. 71, č. 7, s. 1303-1309. ISSN: 1336-9075.
  Detail | WWW

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BULEJKO, P. Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním prostředí s využitím analýzy rizika. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017, 27. - 28. 1. 2017 v Brně. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2017. s. 512-521. ISBN: 978-80-214-5459- 0.
  Detail

  ADAMEC, V.; BULEJKO, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ŚIMONÍKOVÁ, L.; SÁŇKA, M. Assesment of Heavy Metal Pollution in Surface Soils of Urban Areas in Brno. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceeeding Vol. 17, Energy and Clean Technologies, Issue 43. Sofia, Bulgaria: 2017. s. 317-324. ISBN: 978-619-7408-28-7.
  Detail

  Air filtration performance of hollow-fibre membranes for submicron particles removal. 10th World Congress of Chemical Engineering 2017. Barcelona: 2017. s. 970-970. ISBN: 978-84-697-8629-1.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SKEŘIL, R.; SCHÜLLEROVÁ, B. BENCKO, V. Levels and health risk assessment of PM10 aerosol in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 2017, roč. 25, č. 2, s. 129-134. ISSN: 1803-1048.
  Detail | WWW

  BÓGYIOVÁ, C.; BULEJKO, P.; FEKETE, R.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; TKACZ, J.; VLASÁK, J.; WASSERBAUER, J.; SVĚRÁK, T. BULK PROPERTIES OF PYROLYSIS COKE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2017. s. 1-44.
  Detail

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SKEŘIL, R. Health risk assessment of heavy metals bonded to airborne particulate matter. In Proceedings of 26th International Scientific Conference of Forensic Engineering, Brno, 27th to 28th of January 2017. Brno: 2017. s. 320-326. ISBN: 978-80-214-5459- 0.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Ceramic membranes based on alkali- activated materials. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 501-507. ISBN: 978-80-89597-58- 1.
  Detail

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T. Efficiency of hollow- fiber membranes for air filtration of submicron particles. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 495-499. ISBN: 978-80-89597-58- 1.
  Detail

  BULEJKO, P.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; SVĚRÁK, T. Air purification performance of polypropylene hollow- fibre membranes in submicron particle removal. In Proceedings of 18th Annual Conference of the Czech Aerosol Society. Praha: Česká aerosolová společnost, 2017. s. 88-91. ISBN: 978-80-270-2862- 7.
  Detail | WWW

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; OSTREZI, J.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; KEJÍK, P.; MAYEROVÁ, K.; ADAMČÍK, M. Separation of gaseous air pollutants using membrane contactors. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, roč. 92, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Experimental and CFD investigation of gas and liquid phase in scrubber for absorption processes. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 448-453. ISBN: 978-80-89597-58-1.
  Detail

  BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Influence of Chemical Additives and Curing Conditions on Mechanical Properties and Carbonation Resistance of Alkali Activated Slag Composites. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 49-53. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; STRÁNSKÁ, E.; WEINERTOVÁ, K. Properties and structure of heterogeneous ion-exchange membranes after exposure to chemical agents. Journal of Solid State Electrochemistry, 2017, roč. 21, č. 1, s. 111-124. ISSN: 1432-8488.
  Detail | WWW

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J.; HORSKÝ, J. Covering ability of aluminum pigments prepared by milling processes. POWDER TECHNOLOGY, 2017, roč. 305, č. 1, s. 396-404. ISSN: 0032-5910.
  Detail | WWW

 • 2016

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; POSPÍŠIL, J.; KRIŠTOF, O.; KEJÍK, P.; KALIVODA, J. Filtrační účinnost membrán na bázi dutých vláken při odstraňování částic ze vzduchu. In Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 65-68. ISBN: 978-80-86186-85- 6.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SKEŘIL, R. Levels, source apportionment and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons fixed to airborne particulate matter in areas of Brno city. In Proceeedings of 25th International Scientific Conference of Forensic Engineering Expert Forensic Science 2016, Brno, 29th to 30th of January 2016. Brno: 2016. s. 414-427. ISBN: 978-80-214-5321- 0.
  Detail | WWW

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; SKEŘIL, R. Analýza zdravotních rizik PM10 a PM2,5 v lokalitách města Brna. In Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 69-72. ISBN: 978-80-86186-85-6.
  Detail | WWW

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KALIVODA, J. Experimental investigation of the breakup of spiral-nozzle- produced liquid curtain for absorption processes. 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Air filtration using polymeric hollow- fibre membranes. 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 and the 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2016.
  Detail

  KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K. Self-supported Geopolymer- based Barriers for Filtration Applications. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BULEJKO, P.; DE LUCA, M.; RUSSO, F. Methodology of Environmental Damage Assessment Caused by Road Accidents. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 616-626. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SKEŘIL, R. Levels, sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in Brno, Czech Republic: A five year study. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, roč. 23, č. 20, s. 20462-20473. ISSN: 0944-1344.
  Detail | WWW

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; RAUDENSKÝ, M. Hiding Power of Aluminum Metal Pigments Development in the Ball Mill Grinding Process. Solid State Phenomena, 2016, roč. 244, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2015

  BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Influence of Chemical Additives and Curing Conditions on Mechanical Properties and Carbonation Resistance of Alkali Activated Slag Composites. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 66-66. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; MAYEROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; RAUDENSKÝ, M. Bulk properties of surface treated limestone powders. In Conference Proceedings, 1st International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials – AMAM2015. Conference Proceedings, 1st International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials – AMAM2015. Digilabs S.a.s., 2015. s. 71-76. ISSN: 2283- 5954.
  Detail | WWW

  SVĚRÁK, T.; BAKER, C. G. J.; SIKOROVÁ, K.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O. Progress of the IR measurement in the area of the fine, particulate material water content. International Journal of Environmental Engineering, 2015, roč. 2, č. 1, s. 146-149. ISSN: 2374- 1724.
  Detail

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P.; MAYEROVÁ, K. Attritor iron content measurement via objective colour determination. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 125-125. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; BORGUĽOVÁ, E.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O.; MAYEROVÁ, K.; HURYCHOVA, H.; ŠKLUBALOVA, Z.; PECIAR, P. SURFACTANTS GRINDING ACTIVATION OF CLINKER. Scientifc proceedings, 2015, č. 23, s. 53-56. ISSN: 1338-1954.
  Detail

  BULEJKO, P.; KŘIVČÍK, J. Determination of milling performance of a GSM 06 laboratory vibrating mill with different grinding media. Workshop of Students' presentations 2015: Membranes and membrane processes. Česká Lípa: Czech Membrane Platform, 2015. s. 11-11. ISBN: 978-80-904517-4- 2.
  Detail

  VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.; BULEJKO, P. Cooling homogeneity measurement during hydraulic descaling in spray overlapping area. In METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger Ltd Ostrava, 2015. s. 265-270. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail

 • 2014

  SVĚRÁK, T.; Baker, G. J. CH.; SIKOROVÁ, K.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O. Progress of the IR measurement in the area of the fine particulate material water content. In Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Applied Science and Environmental Engineering. USA: Institute of Research Engineers and Doctors, 2014. s. 20-23. ISBN: 978-1-63248-033- 0.
  Detail

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; SIKOROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. COIR- BASED FILLERS GRINDING AND BULK PROPERTIES. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. s. 111-111. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  KEJÍK, P.; SVĚRÁK, T.; SIKOROVÁ, K.; KRIŠTOF, O.; BULEJKO, P. Specific grinding energy and phase changes of the limestone and corundum ground stock in the ultrafine activated comminution process. 21st International Congress of Chemical Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, 23 - 27 August 2014, Praha, Czech Republic, Czech Society of Chemical Engineering. 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; ŠÍPKOVÁ, H. Advances in Geopolymer Membrane Filtration Mechanical Properties. 2014 Membrane Technology Conference and Exposition. Las Vegas, Nevada, USA, 2014: American Water Works Association, 2014.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; BULEJKO, P.; SIKOROVÁ, K. CO2 absorption to the NaOH solution using pilot- plant wet shower scrubber. 21st International Congress of Chemical Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, 23 - 27 August 2014, Praha, Czech Republic, Czech Society of Chemical Engineering. 2014. ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; SIKOROVÁ, K. PILOT- PLANT SHOWER SCRUBBER FOR CLEANING POLLUTED GAS. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. s. 128-128. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail | WWW

  SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; SLANINA, O.; SIKOROVÁ, K.; BULEJKO, P.; KRIŠTOF, O. Bulk properties of micro- fine ligneous fillers. In 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, Authors of papers. Praha: Orgit Ltd., 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. Non- sintered porous barriers based on granular materials and inorganic binders. 13th International Conference on Inorganic Membranes, July 6-9, 2014, Brisbane, Australia, Book of Abstracts. 2014.
  Detail

  BULEJKO, P.; SIKOROVÁ, K.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Filtration Membranes Based on Secondary Materials: Preparation, Characterization, and Properties. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2014. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T.; KEJÍK, P.; KRIŠTOF, O.; SIKOROVÁ, K. The potential use of geopolymer- based materials in filtration applications. 21st International Congress of Chemical Engineering CHISA 2014 and 17th Conference PRES 2014, 23 - 27 August 2014, Praha, Czech Republic, Czech Society of Chemical Engineering. 2014. ISBN: 978-80-02-02555- 9.
  Detail

  BULEJKO, P.; SVĚRÁK, T. Mechanical and filtering properties of non-sintered porous solids for filtration applications. In Engineering Mechanics 2014, 20th International Conference, May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic. Engineering mechanics 2014. Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2014. s. 112-115. ISBN: 978-80-214-4871-1. ISSN: 1805-8248.
  Detail

 • 2012

  SVĚRÁK, T.; DOHNAL, M.; BULEJKO, P.; SCHWARZEROVÁ, L. Efektivní využití údajů o jemně mletém uhlí fuzzy metodou. In Kvalita cementu 2012, VÚSTAH, Výzkumný ústav stavebních hmot. Brno: VÚSTAH a.s., 2012. s. 61-72. ISBN: 978-80-87397-10- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.