Ing.

Michal Ptáček

Ph.D.

FEKT, UEEN – tajemník ústavu

+420 54114 6235
ptacekm@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Ptáček, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Information Fusion of Real-Time Data Streams for Energy Management in Emerging Power Grids, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2023

  Propagace firmy EG.D, a.s. na konferenci EPE 2023, zahájení: 12.05.2023, ukončení: 26.05.2023
  Detail

  Propagace firmy Teplárny Brno, a.s. na konferenci EPE 2023, zahájení: 12.05.2023, ukončení: 26.05.2023
  Detail

  Propagace firmy ČEZ, a.s. na konferenci EPE 2023, zahájení: 12.05.2023, ukončení: 26.05.2023
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku IV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  TN02000025, Národní centrum pro energetiku II, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  TK04020103, Plně parametrizovatelný invertor se zabezpečeným nastavením a komunikačním protokolem, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  TK04020003, Užití umělé inteligence při modernizaci diagnostiky systémových prvků a optimalizaci systémových činností energetického sektoru s cílem zvýšení kvality jeho řízení, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TK04020069, Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  TK04020187, Vývoj systému pro lokalizaci poruch Vdip 2. generace, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  SS05010159, Výzkum a vývoj v oblasti měření a hodnocení umělého světla v nočním prostředí a jeho vlivu na živé organismy a životní prostředí jako celku, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  TN01000007, Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  Výzkum a vývoj pokročilého energetického managementu HW a SW na bázi umělé inteligence pro lepší penetraci OZE v rámci dynamických cen elektřiny, zahájení: 01.09.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Koncepční studie rozvoje FVE ve městě Brně, zahájení: 16.04.2021, ukončení: 03.11.2021
  Detail

  CK02000099, Pilotní projekt napájení trakčního vedení měniči AC/AC, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  FW01010289, Stochastické symetrické blokové šifrování počítačových souborů pomocí prostředků umělé inteligence pro účely cloudových služeb, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  TK02030013, Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TJ02000006, Vývoj metod výběru charakteristických OPM reálně použitelných při postupném zavádění inteligentních sítí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Zpracování posudku "Posudek přínosů - nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách", zahájení: 26.11.2018, ukončení: 30.11.2018
  Detail

  Analýza technických řešení pro kompenzaci přetoků Q výkonu do soustavy VN a jejich zhodnocení na základě simulace - příprava pro pilotní ověření, zahájení: 14.11.2018, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TK01020070, Optimalizace zapojení elektroenergetické distribuční radiální sítě z pohledu hospodárnosti jejího provozu, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  TK01020107, Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation, zahájení: 16.10.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  TH02020518, Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020104, Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

 • 2013

  TA03020523, Dynamický model distribuční sítě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  Tvorba nových laboratorních úloh a podpůrných materiálů pro výuku ekologie v elektroenergetice, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratorní výuky zaměřené na provoz transformátorů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace laboratorní výuky vodíkových a fotovoltaických technologií, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail