Detail projektu

Výzkum a vývoj pokročilého energetického managementu HW a SW na bázi umělé inteligence pro lepší penetraci OZE v rámci dynamických cen elektřiny

Období řešení: 01.09.2021 — 31.12.2022

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující

O projektu

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativní řídicí struktury, díky které bude možné rozvinout již pokročilé funkce řídící jednotky na vyšší energetické celky a pomoci tak zvýšit využitelnost obnovitelných zdrojů v energetickém mixu pomocí řízení velkého množství spotřebičů a zdrojů v odběrném místě, neboť v sobě ukrývají velkou flexibilitu řízeného výkonu pro stabilizace soustavy.

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027235

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vrána Michal, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.09.2021 - 31.12.2022)

Výsledky

KLUSÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; KLOUD, J.; KŘIŠŤAN, R. Regulátory přetoků energie do distribuční sítě v instalacích prosumerů: vývoj komerčních zařízení s ohledem na kvalitu elektrické energie. 25. konference ČK CIRED. 1. Tábor: EGC České Budějovice, 2022. ISBN: 978-80-908793-0-0.
Detail

KLUSÁČEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; BAXANT, P.; PAAR, M.; KOVAL, F.; BÁTORA, B.: TestBench; SW pro ovládání provozu simulátorů komplexních energetických systémů v laboratorních podmínkách. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, místnost SA7.08, Technická 12, Brno, PSČ 616 00. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-pro-ovladani-provozu-simulatoru-komplexnich-energetickych-systemu-v-laboratornich-podminkach. (software)
Detail