Ing.

Michal Ptáček

Ph.D.

FEKT, UEEN – tajemník ústavu

+420 54114 6235
ptacekm@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Ptáček, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PTÁČEK, M.: 1LMS-3-LPM; Laboratorní měřící set pro analýzu nízkovýkonových fotovoltaických modulů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, laboratoř 611, budova A3, Technická 3058/10, 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: ANN1.0; Umělá neuronová síť. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/111-ann-1-0. (software)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/111-ann-1-0, počet stažení: 0
  Detail

 • RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; HOLBA, M.; MALÍK, T.: E-REX; Ověřená technologie modulární čistírny odpadních vod. ČOV Moravičany. URL: http://route.tecomat.com. (ověřená technologie)
  http://route.tecomat.com, počet stažení: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: Neuro File Encryptor; Neuro File Encryptor. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/neuro-file-encryptor. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/neuro-file-encryptor, počet stažení: 0
  Detail

 • GROSSMANN, J.; TOPOLÁNEK, D.; KRČÁL, V.; TRUPL, J.; KORDAS, J.; SLEZÁK, J.; SUDOLSKÝ, V.; PTÁČEK, M.; ORSÁGOVÁ, J.: SW pro systém Vdip; Softwarový balík pro centrální jednotku systému V-dip. Informace k produktu jsou umístěny na WWW společnosti Elvac. Vzhledem ke specifickému zaměření není instalační soubor SW umístěn přímo na těchto WWW stránkách výrobce. V případě zájmu je nutné nejprve kontaktovat obchodní oddělení společnosti Elvac.. URL: http://support.elvac.eu/Vdip/Uživatelská příručka k SW pro centrální jednotku systému V-dip.pdf. (software)
  http://support.elvac.eu/Vdip/Uživatelská, počet stažení: 0
  Detail

 • PROCHÁZKA, K.; KYSNAR, F.; HROUDA, J.; HOJDAR, K.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.: DNSim; Simulátor DS pro výcvik a certifikaci personálu. - EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice - Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu, počet stažení: 0
  Detail

 • BENEDIKT, J.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.: TK02030013-V4; Modulární softwarové HMI prostředí pro digitální dvojče města. TK02030013-V5. URL: http://www.vutbr.cz. (software)
  http://www.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • HANŽLÍK, T.; KYSNAR, F.; ČURDA, P.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; PTÁČEK, M.; PROCHÁZKA, K.; KNOBLOCH, J.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.: cert_sys_EGC_A1; Systém pro certifikaci zdrojů elektrické energie připojovaných do elektrických sítí nízkého napětí. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/cert_sys_EGC_A1. (funkční vzorek)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/cert_sys_EGC_A1, počet stažení: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MANHALTER, M.; ONDEREK, A.; ŠTÍCHA, P.; KRATOCHVÍL, P.; HRUŠKA, T.: TK04010060-V1; Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky. (metodika schválená)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky, počet stažení: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS1; Hluboká neuronová síť. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/hluboka-neuronova-sit. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/hluboka-neuronova-sit, počet stažení: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS2; Autoasociativní neuronová síť. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/autoasociativni-neuronova-sit. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/autoasociativni-neuronova-sit, počet stažení: 0
  Detail

 • KRBAL, M.; KRAJSA, O.; MLÝNEK, P.; SOUČEK, J.; PTÁČEK, M.: TK04020068-V2; Senzor pro měření poruchových stavů elektrických stanic. A122-VELÍN, VTPPL-A, Kolejní 7, budova A, Brno. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/senzor-pro-mereni-poruchovych-stavu-elektrickych-stanic. (funkční vzorek)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/senzor-pro-mereni-poruchovych-stavu-elektrickych-stanic, počet stažení: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS3; Problém obchodního cestujícího. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/problem-obchodniho-cestujiciho. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/problem-obchodniho-cestujiciho, počet stažení: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS4; Deep Neural Network. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/deep-neural-network-0. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/deep-neural-network-0, počet stažení: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS5; Travelling Salesman Problem. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/travelling-salesman-problem. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/travelling-salesman-problem, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.