Ing.

Michal Kalina

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9398
kalina-m@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Kalina, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Improving the monitoring of the state of agricultural land affected by military operations, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Studium vlivu aplikace biouhlu na charakter půdní organické hmoty - od multidisciplinární metodiky po interpretaci na molekulární úrovni, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Cesta k vývoji organických přísad pro systémy na bázi alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  INTERACTIONS OF DIFFERENT (METHYLATED) HUMIC ACIDS WITH ORGANIC IONIC COMPOUNDS, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  Vývoj kapalinového senzoru - I. etapa, zahájení: 09.01.2014, ukončení: 02.11.2015
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail