Ing.

Michal Kalina

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – odborný asistent

+420 54114 9398
kalina-m@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Kalina, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

  • SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; BURGOVÁ, J.; CHOVANČÍKOVÁ, E.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; ROŽNOVSKÝ, J.; FRYDRYCH, J.; KALINA, M.; PELIKÁN J.: CERTMET-2020-1; Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR. FCH VUT. URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
    https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf, počet stažení: 0
    Detail

  • SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; VYMYSLICKÝ, T.; PEKAŘ, M.; ROŽNOVSKÝ, J.; RAAB, S.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; VLK, R.; ŠEVČÍKOVÁ, M.; KALINA, M.; PELIKÁN, J.: CERTMET-2020-2; Využití obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin. ÚFSCH FCH (tištěná forma). URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_wasp_osivo.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
    https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_wasp_osivo.pdf, počet stažení: 0
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.