prof. Ing.

Martin Hartl

Ph.D.

FSI, ÚK – ředitel ústavu

+420 54114 2769
Martin.Hartl@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.06.2028
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 13N - Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  Studium mazacích filmů za podmínek superlubricity, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  FW06010012, Výzkum a vývoj systému pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí pomocí tuhých modifikátorů, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  FW06010110, AUTOMATICKÉ NANÁŠENÍ SPECIÁLNÍCH MAZIV NA TRIBOLOGICKÉ KOMPONENTY VESMÍRNÝCH MECHANISMŮ, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  TN02000010, NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 02 - Velkorozměrná ložiska s pokročilou diagnostikou pro větrnou energetiku , zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Termohydrodynamické účinky mezného skluzu a texturování povrchu kluzných kontaktů, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  FW03010357, Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uložení točny na bázi adaptivních regulačních smyček, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO SERVOVÁLCE PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL („SERDYN“), zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2020

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  LTACH19001, Klíčové technologie a strategie pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí v kolejové dopravě, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TH04010034, Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Friction management jako řešení pro redukci hluku a opotřebení v kolejové dopravě, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  TJ01000427, Vývoj stacionární jednotky pro snížení hluku z kolejové dopravy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  GC18-26849J, Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  LTAUSA17150, Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-15915S, Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  FV10474, Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání, zahájení: 01.10.2016, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 30.09.2021
  Detail

 • 2015

  TH01011136, Výzkum a vývoj automatického prediktivního mazacího systému, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.05.2018
  Detail

 • 2014

  TA04030528, Výzkum a vývoj systému pro aktivní řízení adheze v kolejové dopravě, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  LO1202, NETME CENTRE PLUS, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  GA14-31016S, Vliv povrchových nerovností na elastohydrodynamické kontakty při dynamických změnách provozních podmínek, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Studium tření, opotřebení a mazání kloubních náhrad, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  NT14267, Vliv složení kloubní kapaliny na utváření mazacího filmu v TEP kyčle , zahájení: 01.05.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice s ohledem na nedostatečnou distribuci maziva., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  LH12172, Vliv orientace vektorů rychlosti na utváření elastohydrodynamického mazacího filmu , zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02030850, Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/442, Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 30.09.2013
  Detail

  Vliv reologie na mazání reálných kontaktů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium mechanizmů utváření mazacího filmu za podmínek různé orientace vektorů rychlostí třecích povrchů. , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  FR-TI3/382, Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných ložisek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vliv proměnného zatížení na chování mazacího filmu uvnitř elastohydrodynamicky mazaného kontaktu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Chování povrchů s reálnými nerovnostmi v moderních tribologických soustavách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  EE2.3.09.0228, Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 30.06.2012
  Detail

  ME09025, Studium utváření mazacích filmů při užití newtonovských a nenewtonovských maziv a jejich reologie, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Využití vizualizace nestacionárních tribologických procesů vysokorychlostní záznamovou technikou v konstrukčních předmětech, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GC101/09/J034, Studium tenkých EHD mazacích filmů za neustálených provozních podmínek, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Využití spektroskopické reflektometrie při studiu tribologických procesů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  ME08007, Studium velmi tenkých mazacích filmů při neustálených provozních podmínkách, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Vybudování laboratoře 3D optické a kontaktní digitalizace, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Vybudování pracoviště pro výuku softwarových konstrukčních a simulačních nástrojů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Rozvoj laboratoře pro výuku konstrukčních předmětů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA101/05/0520, Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  GA101/03/0525, Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2000

  Ústav konstruování, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1998

  GA101/98/P226, Studium přechodových jevů v elastohydrodynamických mazacích filmech počítačovou diferenciální kolorimetrií, zahájení: 01.09.1998, ukončení: 31.08.2001
  Detail

  PG98296, Prezentace výsledků doktorandského postgraduálního studia na mezinárodní tribologické konferenci, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail

 • 1995

  GA101/95/0330, Měření a studium utváření velmi tenkých mazacích filmů při elastohydrodynamickém a mezném mazání, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1997
  Detail