prof. Ing.

Martin Hartl

Ph.D.

FSI, ÚK – ředitel ústavu

+420 54114 2769
Martin.Hartl@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Optický tribometr; Optický tribometr pro měření velmi tenkých mazacích filmů. FSI VUT v Brně, Ústav konstruování, A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3, počet stažení: 3
  Detail

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Optický profilometr; Optický profilometr využívající interferometrii s řízenou změnou fáze. FSI VUT v Brně, Ústav konstruování, A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3, počet stažení: 3
  Detail

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.: mikro-indentor; Mikro-indentor. A2/423. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=80&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=3, počet stažení: 3
  Detail

 • ČUDEK, V.; MAREK, J.; HARTL, M.: HS2009; Simulátor Hertzova kontaktu. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1069. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1069, počet stažení: 4
  Detail

 • GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.: Dvoudiskové zařízení; Modul simulátoru kontaktu kola a kolejnice pro studium laterálního skluzu. Laboratoř kolejové dopravy A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316, počet stažení: 3
  Detail

 • KOŠŤÁL, D.; HÁLA, O.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.: Pendant drop meter; Zařízení pro měření povrchového napětí kapalin. A4/401. (funkční vzorek)
  Detail

 • GALAS, R.; VALENA, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.: Jednotka FV01; Aplikační jednotka pro experimentální vývoj v laboratorním prostředí. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/378. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/378, počet stažení: 2
  Detail

 • GALAS, R.; VALENA, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.: Jednotka FV02; Aplikační jednotka pro testování v reálném provozu. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/380. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/380, počet stažení: 1
  Detail

 • MÁLEK, J.; GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: frozen; Experimentální zařízení pro studium námrazových jevů trolejových vedení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.