Ing.

Lukáš Smital

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6656
smital@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Smital, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Databáze elektrokardiografických (EKG) a fotopletysmografických (PPG) signálů pro analýzu variability srdečního rytmu (HRV), zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.12.2023
  Detail

  Advanced Signal Processing Framework for Sensor Networks, zahájení: 19.05.2023, ukončení: 18.05.2026
  Detail

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  NextPerception, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.07.2023
  Detail

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Health and activity monitoring by wearables in extreme conditions, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2017

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  LD14013, Nová řešení pro multimodální biometrii - zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti biometrických technologií, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 29.02.2016
  Detail

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Filtrace biologických signálů s využitím vlnkové transformace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail