Ing.

Lukáš Smital

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6656
smital@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Smital, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: ASKLEPIOS; Software pro filtraci signálů EKG a srdečních akčních potenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 3
  Detail

 • SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: EMG_MAKER; Software pro generování myopotenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: BRUTAL WIENER; Software pro filtraci myopotenciálů v EKG signálech. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • VÍTEK, M.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: ADAPTER; Software pro přizpůsobování vektorů. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: OPTIMALIZACE WWF; Software pro optimalizaci parametrů vlnkového wienerovského filtru. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: PRAHOVANI; Software pro vizualizaci prahovacích metod u vlnkové filtrace. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.: ELIMINATOR; Software pro korekci driftu nulové izolinie signálu EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: AWWF; Adaptivní vlnkový wienerovský filtr EKG signálů se segmentací dle SNR. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: FILTERING_TESTER; Software pro hodnocení úspěšnosti filtračních algoritmů na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: MEDFILT_1D; Rychlý 1D mediánový filtr. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: TVAROVAC_EMG; Generátor nestacionárního EMG rušení. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • JANŮ, J.; SMITAL, L.: WWF; Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT, VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty/, počet stažení: 3
  Detail

 • MÉZL, M.; SMITAL, L.; PROVAZNÍK, V.; DRAHANSKÝ, M.: Bio_LFD_COST; Aplikace pro biometrickou detekci živosti prstu. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality. (software)
  http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality, počet stažení: 2
  Detail

 • KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; CHLÍBKOVÁ, D.: Wearable vitality monitor 1.0; Wearable vitality monitor 1.0. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; KRÁLÍK, M.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; ARM, J.; HARVÁNEK, M.; KOLAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.: výpočet kalorií; Přesné určení spálených kalorií z parametrů nositelných zařízení. RG102, Technická 10, Brno. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav, počet stažení: 0
  Detail

 • SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; NĚMCOVÁ, A.; KRÁLÍK, M.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; ARM, J.; HARVÁNEK, M.; KOLAŘÍK, M.; HUBÁLEK, J.: Health image; Hodnocení zdraví pomocí tvorby Health Image skóre. RG102, Technická 10, Brno. URL: https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
  https://www.umel.fekt.vut.cz/vysledky-vav, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.