Detail projektu

Databáze elektrokardiografických (EKG) a fotopletysmografických (PPG) signálů pro analýzu variability srdečního rytmu (HRV)

Období řešení: 01.09.2023 — 30.12.2023

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2023-08-31 - 2023-11-30)

O projektu

Obsahem smlouvy je vytvořit anonymizovanou databázi, která bude obsahovat elektrokardiografické (EKG) a fotopletysmografické (PPG) signály, dále surové videozáznamy (PPG), referenční tepovou frekvenci, referenční hodnotu HRV (konkrétně RMSSD = Root Mean Square Succesive RR Difference) z EKG signálu, fototyp pleti, věk, počet hodin sportu za týden. Video bude snímáno kamerou chytrého telefonu a budou z něj extrahovány surové PPG signály. Referenční EKG záznam bude simultánně pořízen jednosvodovým EKG záznamníkem. Délka každého záznamu bude minimálně 30 sekund. Počet záznamů bude 70.

Klíčová slova
Databáze EKG ;Databáze PPG; RMSSD;

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (30.11.2023 - nezadáno)