Ing.

Lukáš Smital

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6656
smital@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lukáš Smital, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; CHLÍBKOVÁ, D.; KRÁLÍK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; ŠÍMA, J.; HUBÁLEK, J. Aerobic Fitness Level Estimation Using Wearables. In Computing in Cardiology 2022. Computing in Cardiology. 2023. ISSN: 2325-887X.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; BĚHUNČÍKOVÁ, V.; FILIPENSKÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; KOZUMPLÍK, J.; KRÁLÍK, M.; MÉZL, M.; NOVÁKOVÁ, Z.; SVAČINOVÁ, J.; ŠACLOVÁ, L.; ŠÍMA, J.; VARGOVÁ, E.; VÍTEK, M. Strážci zdraví - chytrá zařízení pro monitorování a prevenci (nejen) kardiovaskulárních chorob. 2023.
  Detail

  ŠACLOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; ŠACL, J.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Autonomic Nervous System Recovery After Various Exercises in Highly Trained Athletes. In Computing in Cardiology. Computing in Cardiology. 49. IEEE Computer Society, 2023. s. 1-4. ISBN: 979-8-3503-0097-0. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW

 • 2022

  HUBÁLEK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; ARM, J.; MYŠKA, V.; NĚMCOVÁ, A.; HARVÁNEK, M.; KRÁLÍK, M.; KOLAŘÍK, M.; SMÍŠEK, R.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M. Nový způsob hodnocení kondice a zdraví pomocí nositelných zařízení. 2022.
  Detail

  ŠACLOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M. A new database with annotations of P waves in ECGs with various types of arrhythmias. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2022, roč. 43, č. 10, s. 1-5. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; HUBÁLEK, J. Ohad dechové frekvence pomocí wearables. Praha: 2022.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M. Reliable P wave detection in pathological ECG signals. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; KRÁLÍK, M.; ŠACLOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Chytrá zařízení pro zdravé srdce. 2022.
  Detail

 • 2021

  KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; NĚMCOVÁ, A.; RONZHINA, M.; KRÁLÍK, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; ŠACLOVÁ, L. Respiratory Rate Estimation Using the Photoplethysmogram: Towards the Implementation in Wearables. In Computing in Cardiology 2021. Computing in Cardiology. Brno, Czech Republic: IEEE, 2021. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VARGOVÁ, E.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Brno University of Technology Smartphone PPG Database (BUT PPG): Annotated Dataset for PPG Quality Assessment and Heart Rate Estimation. BioMed Research International, 2021, roč. 2021, č. 9, s. 1-6. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Single-Feature Method for Fast Atrial Fibrillation Detection in ECG Signals. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Cardiac Pathologies Detection and Classification in 12-lead ECG. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NĚMCOVÁ, A.; JORDÁNOVÁ, I.; VAŘEČKA, M.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Monitoring of heart rate, blood oxygen saturation, and blood pressure using a smartphone. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, roč. 59, č. May 2020, s. 1-10. ISSN: 1746-8108.
  Detail | WWW

  REPČÍK, T.; POLÁKOVÁ, V.; WALOSZEK, V.; NOHEL, M.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOLÁŘ, R. Biometric Authentication Using the Unique Characteristics of the ECG Signal. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMITAL, L.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Robust QRS Detection Using Combination of Three Independent Methods. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. s. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMITAL, L.; HAIDER, C.; VÍTEK, M.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; FELTON, C.; GILBERT, B.; HOLMES, D. Real-Time Quality Assessment of Long-Term ECG Signals Recorded by Wearables in Free-Living Conditions. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2020, roč. 67, č. 10, s. 2721-2734. ISSN: 1558-2531.
  Detail | WWW

 • 2019

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 18582, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

 • 2018

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, č. 2018, s. 1-26. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, roč. 39, č. 9, s. 1-14. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T.; VÍTEK, M.; SMITAL, L. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 381-385. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

 • 2017

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  PINTO, S.; FELTON, C.; SMITAL, L.; GILBERT, B.; HOLMES, D.; HAIDER, C. Clinical Accuracy QRS Detector with Automatic Parameter Adjustment in an Autonomous, Real-Time Physiologic Monitor. In 2017 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP). IEEE Global Conference on Signal and Information Processing. Montreal, QC, Kanada: IEEE, 2017. s. 1005-1009. ISBN: 978-1-5090-5990-4. ISSN: 2376-4066.
  Detail | WWW

  HOLMES, D.; PINTO, S.; FELTON, C.; SMITAL, L.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; GILBERT, B.; HAIDER, C. Efficient implementation of Stockwell Transform for real-time embedded processing of physiologic signals. In 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Proceedings IEEE EMBC. Jeju Island, Korea: IEEE, 2017. s. 2598-2601. ISBN: 978-1-5090-2809-2. ISSN: 1557-170X.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  SMITAL, L.; HAIDER, C.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; GILBERT, B.; HOLMES, D. Towards real-time QRS feature extraction for wearable monitors. In 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). Orlando, Florida USA: IEEE, 2016. s. 3519-3522. ISBN: 978-1-4577-0220-4.
  Detail | WWW

 • 2015

  JANŮ, J.; KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L. Vlnkový wienerovský filtr svalového rušení v EKG signálech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 3, s. 65-70. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  CHALUPA, D.; SMITAL, L. PATTERN RECOGNITION IN SURFACE ELECTROMYOGRAPHY. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. s. 68-70. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, J.; SMITAL, L. MUSCLE NOISE FILTERING IN ECG SIGNAL. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. s. 261-263. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  VÁŇA, T.; SMITAL, L. BIOMETRIC FINGERPRINT LIVENESS DETECTION. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. s. 258-260. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  HERODES, J.; SMITAL, L. REMOVING METHODS OF POWER LINE INTERFERENCE IN ECG SIGNALS. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. s. 122-124. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

 • 2014

  ROZMAN, J.; SMITAL, L.; POTOČŇÁK, T. Ekologie v elektrotechnice. Brno: Vysoké učení technické v Brně., 2014. s. 1-148.
  Detail

  ROZMAN, J.; SMITAL, L.; POTOČŇÁK, T.,BUBNÍK,K. Ekologické inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně., 2014. s. 1-175.
  Detail

 • 2013

  SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. Vlnkový filtr EKG signálů. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013. s. 98-105. ISBN: 978-80-214-4814- 8.
  Detail

  SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Adaptive Wavelet Wiener Filtering of ECG Signals. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013, roč. 60, č. 2, s. 437-445. ISSN: 0018- 9294.
  Detail | WWW

 • 2011

  SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals. In ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona, Spain: ACM New York, NY, USA, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913- 4.
  Detail

 • 2010

  SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. ECG Signal Denoising Using Wavelet Wiener Filtering. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. s. 364-368. ISBN: 978-80-214-4106- 4.
  Detail

 • 2009

  SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 54, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  SMITAL, L. Wavelet Filtering of ECG Signals Using Pilot Estimation. In Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. 2009. s. 363-367. ISBN: 978-80-214-3870- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.