Ing.

Lubor Kalousek

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7444
Lubor.Kalousek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

NHA065Energetické úspory při rekonstrukcích
Česky, zimní, FAST, PST
BH007Nauka o budovách 1
Česky, letní, FAST, PST
BHA007Nauka o budovách 1
Česky, letní, FAST, PST
CH014Nauka o budovách 2
Česky, zimní, FAST, PST
NHA040-ANauka o budovách 2
Anglicky, zimní, FAST, PST
AH004Pozemní stavitelství 4
Česky, letní, FAST, PST
BHA043Pozemní stavitelství 4 (APS)
Česky, letní, FAST, PST
NHB053Rekonstrukce a renovace památek
Česky, zimní, FAST, PST
CH055Rekonstrukce a renovace památek
Česky, zimní, FAST, PST
BHA021Typologie budov
Česky, zimní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BGA026Ateliér architektonické tvorby 3
Ateliér, Česky, letní, FAST, ARC
BGA032Ateliér architektonické tvorby 4
Ateliér, Česky, zimní, FAST, ARC
BGA036Ateliér architektonické tvorby 5
Ateliér, Česky, letní, FAST, ARC
BH053Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
BHB012Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHB043Diplomový seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHA065Energetické úspory při rekonstrukcích
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BGA043Komplexní projekt
Projekt, Česky, zimní, FAST, ARC
BHB013Poruchy a rekonstrukce
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST
BH055Poruchy a rekonstrukce
Cvičení, Česky, letní, FAST, PST
BHA043Pozemní stavitelství 4 (APS)
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST
BH009Projekt – Pozemní stavitelství
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHA010Projekt – Pozemní stavitelství (S)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
NHB053Rekonstrukce a renovace památek
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BHA033Revitalizace budov
Cvičení, Česky, zimní, FAST, PST
NHB042Sanace a adaptace budov
Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BHB014Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BH056Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
BHA034Specializovaný seminář
Cvičení, Česky, zimní, FAST, PST
NHA064Specializovaný seminář
Cvičení, Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024