Ing.

Lubor Kalousek

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7444
Lubor.Kalousek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  KALOUSEK, L.; KŘÍŽ, P. Fasádní obklady ve 20. století, jejich životnost, možnosti náhrady a technologie provádění. Moderní materiály ve stavbách minulého století II. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, z.s., 2023. s. 16-29.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Možnosti dokumentace a zaměřování historických hliněných staveb metodou laserového skenování. ZDRAVÉ DOMY INTERIÉR 2023 zborník z konferencie. 2023. s. 34-34. ISBN: ISBN 978-80-227-5343.
  Detail

  KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky. Sborník 1. ročníku mezinárodní konference Krajina Sídla Památky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2023. s. 262-269. ISBN: ISBN 978-80-214-6158.
  Detail | WWW

 • 2022

  KALOUSEK, L. Medailon. Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 34-39. ISBN: 978-80-214-6091-1.
  Detail | WWW

 • 2021

  PILNÝ, O.; KALOUSEK, L. Thermal Properties and Overheating of Ventilated Air Cavities Under Pitched Roof Coverings. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1066. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V. Design of the flooring termination detail at the wall base from the historical and contemporary point of view. Akustika, 2020, roč. 35, č. 1, s. 9-22. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

  PILNÝ, O.; KALOUSEK, L. Absorbent Properties of Polystyrene with Closed Outer Structure in Case of Failure of the External Surface of the Board. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 728. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020. s. 9-16. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2019

  SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A. HYGROTHERMAL ASSESSMENT OF ROOFS WITH ABOVE-RAFTER THERMAL INSULATION IN THE DETAIL OF THE EAVE OVERHANG. Int. Rev. Appl. Sci. Eng, 2019, roč. 10, č. 1, s. 29-34. ISSN: 2062-0810.
  Detail | WWW

  PILNÝ, O.; KALOUSEK, L. DESIGN ASSESSMENT OF PITCHED ROOFS WITH HEAVY STRUCTURE USING THE CTF METHOD. In EnviBUILD 2019 - Buildings and Environment. International Conference, 7th November, Slovak University of Technology, Bratislava. Book of abstracts. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, 2019. s. 13-13. ISBN: 978-80-227-4959-6.
  Detail

  KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Analysis of Thermal Bridges in Loggias of Pre-Cast Concrete Apartment Buildings. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). CEDEX A, France: E D P SCIENCES, 2019. s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  BRZOŇ, R.; KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. s. 13-19. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  BRZOŇ, R.; KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Analýza systémových tepelných mostů panelových budov. In 42. Setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2018. s. 12-18. ISBN: 978-80-214-5715-7.
  Detail

 • 2016

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; SVOBODA, R.; FRANK, M. Airborne and impact sound insulation properties of ytong ekonom floor structure with different flooring compositions. Akustika, 2016, roč. 26, č. 1, s. 2-12. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

  KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Applicability Analysis of Selected Methods of Determining the Moisture Content of Highly Porous Thermal Insulations. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 3-10. ISBN: 978-3-03835-709- 4.
  Detail | WWW

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M.; BRZOŇ, R. The influence of ventilated façade on sound insulation properties of envelope walls. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Comparison of measuring instruments and methods for determining the moisture content of wood. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 1041. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 63-66. ISBN: 9783038352808. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A. Hygrothermal Assessment of Timber Elements in Truss with Above-rafter Thermal Insulation. In 978-303835280-8. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 273-276. ISBN: 9783038352808. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Sound insulation properties of the facade elements - the influence of filling cavities of facade elements on the values of laboratory airborne sound insulation. In Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. s. 509-512. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. Stavitel. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 1-248. ISBN: 978-80-247-5142- 9.
  Detail

  SOUDEK, P.; KALOUSEK, L. Vliv zjednodušení geometrie modelu v tepelně-technických výpočtech. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Teorie a praxe. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2014. s. 94-96. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Comparison of acoustic properties of buildings' envelope walls after application of etics on basis laboratory measurements. Akustika, 2014, roč. 22, č. 1, s. 12-19. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

 • 2013

  SMOLKA, R.; KALOUSEK, L.; MIZEROVÁ, L. Physico- mechanical Properties of the Threshold Coupling Made of Secondary Raw Materials for Use in the ehabilitation and Reconstruction of Buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 3, s. 193-198. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠUBRT, R.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; CAHA, Z. Thermal Bridges in Insulation Systems. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 732, s. 182-185. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. Stavitel. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN: 978-80-247-3818- 5.
  Detail

 • 2007

  KALOUSEK, L. Charakteristické znaky anglosaských kostelů. In Sborník anotací Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 22-22. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

 • 2006

  KALOUSEK, L. Stavební a architektonický rozbor zděných staveb Velké Moravy. In Sborník konference Juniorstav 2006, Díl 1.: Pozemní stavitelství I. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 33-38. ISBN: 80-214-3107- 5.
  Detail

  KALOUSEK, L.; VLČEK, M. Constructional and Architectural Analysis of Great Moravian Masonry Buildings. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. s. 307-308. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.