prof. RNDr.

Jiří Spousta

Ph.D.

FSI, ÚFI OFPN – profesor

+420 54114 2848
spousta@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1986: RNDr. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova Univerzita), Přírodovědecká fakulta, obor Fyzika pevné fáze,
 • 1994: PhD. studium na Université Paris 7, práce Etudes de la croissance des couches de carbone amorphe hydrogéné,
 • 2002: docent - Přírodovědecká fakulta MU Brno,
 • 2008: profesor aplikované fyziky, VUT v Brně.

Přehled zaměstnání

 • 1986 - 1988: samostatný vývojový pracovník v čistých laboratořích třídy 100 (Zbrojovka Brno, malé diskové paměti),
 • 1988 - 2002: odborný asistent Katedry fyziky (nyní Ústav fyzikálního inženýrství) FSI VUT v Brně,
 • 1991 - 1994: doktorské studium na Université Paris 7, Francie
 • 2002 - 2008: docent na ÚFI FSI VUT,
 • 2008 - dosud: profesor na ÚFI FSI VUT

Pedagogická činnost

 • 1988 - dosud: výuka na ÚFI FSI jak předmětů základního kurzu, tak i kurzů pokročilých
 • 1992 - 1993: v rámci doktorského studia na Université Paris 7 výuka TD Mécanique I,
 • 2002 - 2010: alternace výuky kurzu Mechanika a molekulová fyzika na PřF MU (předměty F1030 a F1040),
 • 2010 - dosud výuka kurzu Mechanika a molekulová fyzika (F1040) na PřF MU.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Analýza chemického složení tenkých vrstev pomocí RBS a ERDA analýz,
 • Depozice a analýzy tenkých vrstev pomocí IBAD (Ion Beam Assisted Deposition)
 • In situ optická reflektometrie a elipsometrie

Akademické stáže v zahraničí

 • 1991 - krátkodobé pobyty na Salford a Aston University, UK (iontově svazkové technologie),
 • 1991 - tříleté doktorské studium na Université Paris 7, stipendium francouzské vlády,
 • 1994 - krátký pobyt na Aston University, UK (interakce iontů s povrchy pevných látek),
 • 1998 - krátkodobý pobyt v lab. Louis Néela, Grenoble, Francie (mg. vlastnosti tenkých vrstev),
 • 1999 - krátkodobý pobyt v lab. Louis Néela, Grenoble, Francie (mg. vlastnosti tenkých vrstev),
 • 2000 - krátkodobý pobyt na univerzitě v Bari, Itálie,
 • 2001 - krátkodobý pobyt na Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie, program Erasmus,
 • 2003 - krátkodobý pobyt na Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie, program Erasmus,
 • 2005 - krátkodobý pobyt na Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie, program Erasmus,
 • 2012 - krátkodobý pobyt na synchrotronu ALS v Berkley, USA.

Mimouniverzitní aktivity

 • Dobrovolný trenér mládeže plavání Kometa Brno, trenér družstva mužů Židenice Brno v odbíjené (krajský přebor 1. třídy).

Projekty

 • 1995 - 1996 řešitel projektu FSI číslo FP 369551: Měření in situ optické tloušťky tenkých vrstev laserovou diodou,
 • 1997 - 2000 francouzsko-český projekt Barrande I, II: Depozice tenkých magnetických vrstev metodou IBAD a jejich charakterizace
 • 1998 - 2000 řešitel projektu GAČR 101/98/0772: Návrh a konstrukce zařízení pro in situ měření plošné homogenity tenkých vrstev,
 • 2002 - 2004 řešitel projektu GAČR 102/02/0506: Návrh a konstrukce UV optického měřicího zařízení k in situ monitorování plošné homogenity růstu tenkých vrstev deponovaných metodou IBAD,
 • 2005 - 2010 člen řešitelského týmu projektu Anorganické nanomateriály a nanostruktury,
 • 2004 - 2008 člen řešitelského týmu projektu Užití sondové mikroskopie v nanovědách,
 • 2007 - 2011 člen řešitelského týmu projektu Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami,
 • 2012 – 2015 člen řešitelského týmu projektu 7. rámcového projektu EU číslo NMP-2011-SMP-5: UNIVSEM - Universal SEM as multi-nano-analytical tool,
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu MPO číslo FR-TI2-736: Moremit - Modulární rastrovací elektronový mikroskop,                  
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu OPVK IMPI     CZ.1.07/2.2.00/28.0250: Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství, 
 • 2012 – 2019 člen řešitelského týmu projektu TA ČR číslo TE 01020233: AMISPEC - Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie,
 • člen řešitelského týmu podaného projektu GAČR - Centrum Excelence: BEACON - Basic research of Energy Accumulation and Conversion in Nanostructures.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

156

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

219

Citace ostatní (bez autocitací)

45