Ing.

Jiří Másilko

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9366, +420 54114 9572, +420 54114 9573
masilko@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Másilko, Ph.D.

Projekty

 • 2017

  Výzkum a charakterizace portlandských cementů, zahájení: 18.09.2017, ukončení: 06.12.2017
  Detail

  Odborné ošetření povrchu SiC rolen, zahájení: 29.08.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkum nových chemosádrovců, zahájení: 04.08.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkum brusných vrstev a vývoj keramické vazby, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 21.11.2017
  Detail

 • 2016

  Studium adheze polymerních materiálů v závislosti na použitých pojivových systémech, zahájení: 24.11.2016, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Výzkum tvorby nálepků v rotační peci a monitoring hydratačního tepla cementů, zahájení: 01.07.2016, ukončení: 30.12.2016
  Detail

  Výzkum nálepků v cementářské rotační peci, zahájení: 15.04.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

 • 2012

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail