doc. Ing.

Jaroslava Orságová

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6224
orsagova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  DP002 -Řízení, chránění a efektivní provoz distribučních sítí a průmyslových energetických systémů, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku IV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  TN01000007, Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TK04020230, Vývoj systému pro autonomní analýzu poruchových záznamů v distribučních soustavách, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2021

  Analýza výpočtu křivek živnosti, zahájení: 08.03.2021, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Analýza nejistot při nepřímém měření sdružených hodnot napětí, zahájení: 28.01.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

 • 2020

  Analýza systému pro centrální stahování poruchových záznamů na úrovni VVN, zahájení: 03.12.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TJ04000003, Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku III , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí, zahájení: 28.02.2020, ukončení: 30.11.2020
  Detail

 • 2019

  Analýza možnosti využití automatiky PPF jako alternativu OZ v soustavách odporově uzemněných, zahájení: 29.04.2019, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  Analýza provozních vlastností konvenčních PTP a PTN a proudových a napěťových senzorů, zahájení: 29.04.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TJ02000006, Vývoj metod výběru charakteristických OPM reálně použitelných při postupném zavádění inteligentních sítí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Analýza problematiky kompenzace zemních kapacitních proudů v sítích vysokého napětí, zahájení: 31.01.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

 • 2018

  Měření elektrických parametrů vinutí 2 kusů statorů elektromotorů, zahájení: 16.10.2018, ukončení: 31.10.2018
  Detail

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Analýza elektrických veličin při zemním spojení v síti vn, zahájení: 25.07.2018, ukončení: 02.11.2018
  Detail

  TK01020107, Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Analýza vlivu přechodu kompenzované soustavy na odporově uzemněnou, zahájení: 28.06.2018, ukončení: 30.11.2018
  Detail

  Studie zpřesnění lokátorů poruch, zahájení: 25.06.2018, ukončení: 31.08.2018
  Detail

  Výdržné zkoušky impulzním vysokým napětím, zahájení: 16.05.2018, ukončení: 23.05.2018
  Detail

  Analýza kapacitních zemních proudů distribučních sítí vn na území E.ON, zahájení: 09.02.2018, ukončení: 20.09.2018
  Detail

  Analýza funkčnosti Metody V-dip (4.etapa), zahájení: 01.01.2018, ukončení: 14.12.2018
  Detail

 • 2017

  Testování druhé generace monitorů s upravenou funkcí V-dip a první fáze přípravy experimentálního ověření v síti 22kV E.ON, zahájení: 06.12.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Analýza možnosti využití sampled values v R22kV Medlánky, fáze 1, zahájení: 27.11.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice, zahájení: 23.10.2017, ukončení: 19.12.2017
  Detail

  Analýza možných provozních a bezpečnostních omezení plynoucí z instalace elektrokotle Parat 20MW, zahájení: 29.05.2017, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Návrh metodiky začlenění přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách do provozu distribučních sítí (1., 2., 3. etapa), zahájení: 19.04.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku II , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na veliksot dotykových a krokových napětí, zahájení: 16.11.2016, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Analýza možností implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110kV, zahájení: 21.09.2016, ukončení: 02.12.2016
  Detail

  Analýza vlivu známých způsobů přizemnění postižené fáze na provoz distribučních soustav, zahájení: 24.08.2016, ukončení: 02.12.2016
  Detail

  Analýza funčknosti Metody V-dip, zahájení: 03.05.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Analýza zkratové odolnosti 300kV tanku, zahájení: 10.12.2015, ukončení: 10.12.2015
  Detail

  Algoritmus pro zpřesnění výpočtu délky lokátorů 110kV, zahájení: 14.08.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Analýza el.pevnosti venkovního a vnitřního izolátoru pro hladinu 22kV a 35kV, zahájení: 30.07.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Analýza zatížitelnosti analogových vstupů ochrany (zařízení RTU7M), zahájení: 24.03.2015, ukončení: 02.04.2015
  Detail

  Analýza provedení ochrany před přepětím ve vývodu generátoru STG2, zahájení: 27.01.2015, ukončení: 30.01.2015
  Detail

 • 2014

  Analýza napěťové odolnosti nového typu 1-pól.odpojovače s uzemňovačem FTr 25-2000/31,5-1B, zahájení: 05.12.2014, ukončení: 16.03.2015
  Detail

  Vývojové posouzení nových typů izolátorů, zahájení: 10.10.2014, ukončení: 16.03.2015
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Posouzení vlivu přizemňování nepostižené fáze na velikost přepětí, zahájení: 17.06.2013, ukončení: 27.11.2013
  Detail

  TA03020523, Dynamický model distribuční sítě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  TA03010444, Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratorní výuky klasické elektroinstalace, bleskosvodu a přepěťových ochran , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Realizace experimentálního výukového modelu reálné sítě VN, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Realizace sestavy pro testování indikátorů poruch, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Návrh a realizace pomaloběžné experimentální větrné elektrárny pro laboratorní výuku, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Posouzení zpětných vlivů nového zdroje 65 MW, zahájení: 28.11.2008, ukončení: 15.01.2009
  Detail

  Prezentace měřící techniky, zahájení: 02.05.2008, ukončení: 16.05.2008
  Detail

  ČEZ Reklama, zahájení: 01.04.2008, ukončení: 30.06.2008
  Detail

  Zpracování podkladů pro simulaci obchodu v sítích, zahájení: 20.02.2008, ukončení: 11.03.2008
  Detail

 • 2007

  Výpočet zpětných vlivů větrného parku Dobešov - navýšení výkonu na 104 MW, zahájení: 08.10.2007, ukončení: 25.10.2007
  Detail

  Zpracování podkladů pro studii připojitelnosti - hodnocení zpětných vlivů VP Dobešov na distribuční síť , zahájení: 19.01.2007, ukončení: 30.03.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace předmětu Rozvodná zařízení, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail