doc. Ing.

Jaroslava Orságová

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6224
orsagova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Testing of the digital arc suppression coil controller using real-time simulator. In Proceedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). NEW YORK: IEEE, 2023. s. 61-65. ISBN: 979-8-3503-3593-4.
  Detail | WWW

  JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Ověření správné funkce regulátoru zhášecí tlumivky pomocí real-time simulátoru a IEC 61850 komunikace. Sborník 26. konference ČK CIRED 2023. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2023. s. 0-10. ISBN: 978-80-908793-1-7.
  Detail

  JURÁK, V.; BAJÁNEK, T.; ORSÁGOVÁ, J.; NOVÁK, L. Central monitoring application used at Brno University of Technology. In 27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023). IET conference proceedings. Rome, Italy: IET, 2023. s. 1270-1274. ISBN: 978-1-83953-855-1. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

  DABOUL, M.; ORSÁGOVÁ, J. Evaluation IEC 60850 Protocols based Protection Schemes of Digital Substation. In Proccedings of the 2023 23th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). IEEE, 2023. s. 122-127. ISBN: 979-8-3503-3593-4.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J.; VACULÍK, J.; PROCHÁZKA, A. Nastavení přetokových ochran v distribuční mřížové síti VN/NN. Sborník 26. konference ČK CIRED 2023. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2023. ISBN: 978-80-908793-1-7.
  Detail

  DABOUL, M.; ORSÁGOVÁ, J.; JURÁK, V.; VRTAL, M. Testing Rogowski Coils with Merging Units for Smart Grids. ENERGIES, 2023, roč. 16, č. 21, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČECHOVÁ, K.; ORSÁGOVÁ, J. Metoda estimace residuálního proudu regulátorem tlumivky eberle a její využití při návrhu uzemňovacích soustav. Sborník 26. konference ČK CIRED 2023. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2023. s. 1-13. ISBN: 978-80-908793-1-7.
  Detail

  ČECHOVÁ, K.; ORSÁGOVÁ, J.; ČERNOCH, J. The Experimental Method for Verifying the Accuracy of Estimating Earth Fault Residual Current in the Compensated Network. In Proceedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2023. s. 1-6. ISBN: 979-8-3503-3593-4.
  Detail

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J. A Software Tool for Setting Upstream Active Power Protection in a Meshed Distribution Network. In Proceedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). NEW YORK: IEEE, 2023. s. 128-132. ISBN: 979-8-3503-3593-4.
  Detail | WWW

 • 2022

  ORSÁGOVÁ, J.; JURÁK, V. Technická zpráva o problematice využití přetokových ochran v mřížové soustavě. Brno: VUT v Brně, 2022. s. 1-15.
  Detail

  JURÁK, V.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Testing of the Faulty Phase Earthing System Using Real-Time Simulator. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2022. First. Košice: Technical University of Košice, 2022. s. 246-250. ISBN: 978-80-553-4104-0.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; MORÁVEK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; PEŠEK, M.; VALA, Z.; VÍTKOVÁ, K.; VRÁNA, M. Odborná studie „Zhodnocení potenciálu pro uplatnění FVE“. 2022.
  Detail

  JURÁK, V.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Implementace algoritmu přizemnění postižené fáze jako alternativy k opětovnému zapnutí a jeho testování s využitím real-time simulátoru. Sborník konference ČK CIRED 2022. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-9. ISBN: 978-80-908793-0-0.
  Detail

 • 2021

  BAJÁNEK, T.; ŠTEFANKA, M.; ORSÁGOVÁ, J.; JURÁK, V.; MLÝNEK, P. Central energy meter for smart buildings. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. IET, 2021. s. 3014-3018. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2515-0855.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; JURÁK, V. Technicko-výzkumná zpráva k analýze měřicí nejistoty a spolehlivosti centralizovaného systému pro měření elektrické energie. Brno: VUT v Brně, 2021. s. 1-15.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P..; FABIÁN, M. Možnosti využití systému přizemnění postižené fáze jako alternativy OZ v odporově uzemněných soustavách. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-11.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. PNE 33 3070 Kompenzace kapacitníchzemních proudů v sítích vysokého napětí. ČSRES, 2021. s. 1-26.
  Detail | WWW

 • 2020

  JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; BUKVIŠOVÁ, Z. Technická zpráva s popisem a ověřením navrženého algoritmu a technická příručka pro jeho využití. Brno: VUT v Brně, 2020. s. 1-8.
  Detail

  POURAKBARI KASMAEI, M.; LEHTONEN, M.; MAHMOOD, F.; KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Optimal Adjustment of Double Exponential Model Parameters to Reproduce the Laboratory Volt-Time Curve of Lightning Impulse. In 2020 21ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). Praha, Czech Republic: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. s. 181-185. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Studie možnosti využití automatiky PPF jako alternativyu OZ v soustavách odporově uzemněných. Brno: 2020. s. 1-50.
  Detail

  PELIKÁN, L.; KRBAL, M.; ORSÁGOVÁ, J. Simulation of Impulse Generator Followed by Practical Verification. In Proceedings of the 2010 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2020. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail

  POURAKBARI KASMAEI, M.; MAHMOOD, F.; KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; LEHTONEN, M. Evaluation of Filtered Spark Gap on the Lightning Protection of Distribution Transformers: Experimental and Simulation Study. ENERGIES, 2020, roč. 13, č. 15, s. 1-23. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DRÁPELA, J. An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2020, roč. 118, č. 118, s. 1-8. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

 • 2019

  BUKVIŠOVÁ, Z.; WANNOUS, K.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; DE PAULA ALVES, P.H. The Influence of Ripple Control Signal on Protection Relay Operation. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. s. 464-467. ISBN: 978-80-553-3324-3.
  Detail | WWW

  KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ŠTĚPÁNEK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; KOLCUNOVÁ, I. A Physical Calibrator for Partial Discharge Meters. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; PELIKÁN, L.; ORSÁGOVÁ, J.; KOLCUNOVÁ, I. Comparison of Electric and Radiometric Methods for Liquid Dielectric Diagnostic. Przeglad Elektrotechniczny, 2019, roč. 6/2019, č. 04, s. 15-22. ISSN: 0033-2097.
  Detail | WWW

  PELIKÁN, L.; KRBAL, M.; ORSÁGOVÁ, J. Diagnosis of Dielectric Parameters of PE and PVC Insulations. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 294-297. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; BAJÁNEK, T.; SUMEC, S.; ŠTEFANKA, M.; MLÝNEK, P. SMV Long Distance Transfer Experiment. In CIRED 2019 Proceedings. 2019. s. 1-6. ISBN: 978-2-9602415-0-1.
  Detail

  KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J. Improving the Operating Parameters of the 300 kV AC Test System. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 415-420. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D., JURÍK M., TOMAN, P. , JIŘIČKA J., ORSÁGOVÁ. J. Vyhodnocení pilotního testu nové metody pro lokalizaci zemních spojení Vdip. Energetika, 2019, roč. 69, č. 1, s. 12-16. ISSN: 0375-8842.
  Detail

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Two-Terminal Algorithm Analysis for Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 7, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 180-184. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  DABOUL, M.; ORSÁGOVÁ, J. Interoperability testing for IEC61850 Based Substation Automation System. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. s. 201-205. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; WASSERBAUER, V. Analýza vlivu přechodu kompenzované soustavy na odporově uzemněnou. 2018.
  Detail

  Orságová, J., Topolánek D., Bukvišová Z. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110 kV - etapa II. 2018. s. 1-24.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V.; BUKVIŠOVÁ, Z. Problematika kapacitních zemních proudů v sítích vn. 2018. s. 1-33.
  Detail

  KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.; SUMEC, S. High Voltage Current Analyzer with Galvanic Separation. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. s. 314-318. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. PNE 33 3301-2 Přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách. ČSRES, 2018. s. 1-20.
  Detail | WWW

 • 2017

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza paralelního chodu sítí 22 kV. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M. Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na velikost dotykových a krokových napětí. 2017. s. 1-79.
  Detail

  KRBAL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; WASSERBAUER, V.; ORSÁGOVÁ, J.; SUMEC, S. Floating water bridge phenomenon high voltage laboratory experimens. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2017. s. 711-714. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V. Zhodnocení využívaných typů automatik pro přizemnění postižené fáze. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Návrh metodiky začlenění přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách do provozu distribučních sítí. 2017.
  Detail

  DABOUL, M. ;ORSÁGOVÁ, J. Reverse interlocking protection using IEC 61850 GOOSE. In Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2017. s. 665-669. ISBN: 978-80-553-3195-9.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; SUMEC, S.; TOPOLÁNEK, D. Analýza možností využití sampled values v R22kV Medlánky, fáze 1. 2017.
  Detail

 • 2016

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza vlivu známých způsobů přizemnění postižené fáze na provoz distrib. soustav. 2016.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza funčknosti Metody V-dip. 2016.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. MOŽNOSTI ZPŘESNĚNÍ LOKÁTORŮ NA VEDENÍCH 110 KV. Sborník příspěvků konference ČK CIRED. Tábor: 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-905014-5-4.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110kV. 2016. s. 1-2.
  Detail

 • 2015

  Orságová, J. Rozvodná zařízení. Brno: 2015. s. 1-179.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Algoritmus pro zpřesnění výpočtu délky lokátorů 110kV. 2015. s. 1-2.
  Detail

  KRBAL, M.; ORSÁGOVÁ, J. FIRING OF CHOPPING GAP BY ALTERNATIVE METHODS. In 19th International Symposium on High Voltage Engineering – ISH 2015. first. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, 2015. s. 130-134. ISBN: 978-80-261-0477- 3.
  Detail

  DABOUL, M.; WASSERBAUER, V.; BAJÁNEK, T.; ORSÁGOVÁ, J. Testing Protection Relays Based on IEC 61850 in Substation Automation Systems. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2015. s. 335-340. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail | WWW

  WASSERBAUER, V.; BAJÁNEK, T.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Ground faults simulation model in comparison with performed experiments. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2015. s. 88-93. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail | WWW

 • 2014

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Overvoltage in Distribution Networks. In CIDEL Argentina 2014, International Conference on Electricity Distribution. Buenos Aires, Argentina: CIDEL 2014, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-987-97399-6- 9.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V. Localization Method for the Resistive Earth Faults in Compensated Network Based on Simultaneous Earth Faults Evaluation. In The 12th International Conference on Developments in Power System Protection DPSP2014. Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2AY, UK: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-1-84919-813- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Analýza možnosti eliminace přepětí vznikajícího během krátkodobého přizemnění postižené fáze při lokalizaci zemního spojení. In Referáty 18. konference ČK CIRED 2014. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Návrh funkčního principu vhodného pro detekci směru jednopólové poruchy ve všech typech distribučních sítí. 2014. s. 1-142.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce lokátoru poruchy využívajícího krátkodobého přizemnění nepostižené fáze během trvalého zemního spojení. In Sborník 18. konference ČK CIRED. 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KOPIČKA, M. The Evaluation of Overvoltage During Short-Time Additional Earthing of Healthy Phase for Fault Location in MV Networks. In The 12th International Conference on Developments in Power System Protection DPSP2014. Six Hills Way Stevenage Hertfordshire SG1 2AY UK: The Institution of Engineering and Technology IET, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-1-84919-834-9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Earth Fault Location Method Based on Additional Earthing of Healthy Phase in Compensated Networks. In CIDEL Argentina 2014, International Conference on Electricity Distribution. Buenos Aires, Argentina: CIDEL 2014, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-987-97399-6- 9.
  Detail

 • 2013

  PAAR, M.; CHODURA, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; KRBAL, M. State-of-the- Art of HVDC and Application in Super Grid Concept. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. s. 627-632. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Method of the Short Time Additional Earthing of Healthy Phase for Localization of The Earth Fault. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. s. 463-465. ISBN: 978-80-553-1441- 9.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemnění zdravé fáze při zemním spojení v síti VN na velikost dotykových napětí. In Referáty 17. konference ČK CIRED 2013. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-2- 3.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Safety of Compensated Networks. In CIRED 2013 22nd International Conference on Electricity Distribution. Stockholm (Sweden): CIRED, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-1-84919-732- 8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Practical Experience of Using Additional Earthing of the Faulty Phase During a Ground Fault. In Ieee Proceedings Power Tech 2013. Grenoble (France): IEEE, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5667- 1.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; DABOUL, M. Verification of the performance of IEC 61850 Sampled Values in Process Bus. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. s. 466-469. ISBN: 978-80-553-1441- 9.
  Detail

 • 2012

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earth Fault Analysis using Measured Data from Fault Experiments in Actual Distribution Network. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620- 8.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Analysis of Earth Fault Experiments in Actual Distribution Network. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv provozování kompenzovaných sítí velkého kapacitního rozsahu na velikost dotykových napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2012. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-905014-1- 6.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Experimental Measuring of the Touch Voltages in Large Compensated Networks. In Proceedings of 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference. 1. Tallin: Tallin University of Technology, 2012. s. 199-204. ISBN: 978-1-4673-1978-2.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Using of Additional Earthing of Affected Phase for Limiting of The Touch Voltage During Earth Faults in MV Large Compensated Networks. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620-8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; ŠÁTEK, V. Evaluation of the Touch Voltage Recorded in the Compensated Network 22 kV During Earth Fault. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Vliv provozu kompenzované sítě velkého rozsahu na velikost dotykového napětí u DTS se společným uzemněním. In Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika 2011. Mäsiarska 74, 042 00 Košice: Technická univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, 2011. s. 253-257. ISBN: 978-80-553-0724- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Method of the Additional Earthing of the Affected Phase During an Earth Fault and Its Influence on MV Network Safety. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-82-519-2808- 3.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 s. ISBN: 978-80-01-04935-8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. The Negative Effect of the Additional Earthing of the Faulted Phase During a Ground Fault on the Fault Current. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB- Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce automatiky přizemnění postižené fáze během nízkoohmového zemního spojení vzhledem k nebezpečnému dotykovému napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2011. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-0- 9.
  Detail

 • 2010

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Protection of Distribution Network with Inserted Underground Cables. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno, Czech Rep.: Brno University of Technology Faculty Electrical Engineering and Communication, 2010. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Protection of Overhead Line with Inserted Underground Cable. In Proceedings of the IET 10th International Conference on Developments in Power System Protection. Manchester: IET, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-1-84919-212- 5.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; BLAŽEK, V. The verification of shunting method for limitation of earth fault current in MV compensated networks. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3-8.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; MIŠÁK, S. Experimental Analysis of Electrical Values During Earth Faults. In The 7th International Conference 2010 Electric Power Quality and Supply Reliability. Tallinn University of Technology, 2010. s. 185-191. ISBN: 978-1-4244-6979-6.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; MIŠÁK, S. Experimental Measuring of the Earth Faults Currents in MV Compensated Networks. In Proceedings of the IET 10th International Conference on Developments in Power System Protection. 1. Manchester: IET, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-1-84919-212- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemňování postižné fáze na bezpečnost sítí VN. In Referáty konference ČK CIRED 2010. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-8519- 4.
  Detail

 • 2009

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Transient Overvoltages on Distribution Underground Cable Inserted in Overhead Line. In Proceeding of 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED. 2009. s. 1-6. ISBN: 978-1-84919-126- 5.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Overvoltage Along a Cable Inserted in Overhead Line. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference EPE 2009. Ostrava: VSB- TECH UNIV OSTRAVA, 2009. s. 231-235. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. The Influence of Fault Type on Fault Current in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 20th International Conference on Electricity Distribution CIRED 2009. London, UK: IET, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-1-84919-126-5.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Earth Fault Currents in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Ostrava: VSB- TU OSTRAVA, 2009. s. 384-386. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Měření zemních spojení v kompenzovaných sítích. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. 1. TU Košice, 2009. s. 307-309. ISBN: 978-80-553-0401-4.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, J.; MODLITBA, P. Analysis of The Wind Energy Potential of The Czech Republic with Respect to its Integration into The Power System. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2009, roč. 2009(4), č. 2, s. 1-6. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

 • 2008

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Evaluation of Negative Effects of Distributed Generation. In 2008 POWER QUALITY AND SUPPLY RELIABILITY, CONFERENCE PROCEEDINGS. NEW YORK: IEEE, 2008. s. 131-135. ISBN: 978-1-4244-2500- 6.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; ORSÁGOVÁ, J. Solution of Voltage Asymmetry and Reduction of Outage Time in MV Compensated Networks. In 2008 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS AND QUALITY OF POWER, VOLS 1 AND 2. 1. Wollongong, AUSTRALIA: IEEE, 2008. s. 461-467. ISBN: 978-1-4244-1771-1.
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Location of The Ground Faults in MV Networks. Technična elektrodynamika, 2008, roč. 2008, č. 388, s. 38-41. ISSN: 0204- 3599.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Thermal Models of Cables in Digital Protective Terminals. Technična elektrodynamika, 2008, roč. 1, č. 1, s. 105-108. ISSN: 0204- 3599.
  Detail

 • 2007

  PROKOP, V. Requirement on Current Transformer for Differential protection. In Proceeding of the 13th Conference Student EEICT 2007. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačníchtechnologií a Fakulta informačních technologií, 2007. s. 194 ( s.)ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; CHMELA, M. Harmonická analýza sítě se zdroji rozptýlené výroby. In Sborník konference ČK CIRED 2007. Tábor: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-0304- 4.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; CHMELA, M. Harmonic Analysis of a Network with Distributed Generation. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference EPE 2007. Ostrava: VSB- TECH UNIV Ostrava, 2007. s. 241-246. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Možný způsob lokalizace zemních spojení v sítích vn. In Sborník konference ČK CIRED 2007. Tábor: ČK CIRED, 2007. s. 1-4.
  Detail

  BAXANT, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Distribuované řízení energetických zdrojů. In Energomatika 2007. 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-239-9076- 8.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Possible Solutions to Problems of Voltage Asymmetry and Localization of Failures in MV Compensated Networks. In 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH, VOLS 1- 5. 1. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. s. 1758-1763. ISBN: 978-1-4244-2189- 3.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Elimination of Phase Capacity Asymmetry and Localization of Faults in Compensated Networks. In PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2007. 1. Košice: TU Košice, 2007. s. 420-423. ISBN: 978-80-553-0400- 7.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; CHMELA, M. Application of Thermal Models of Digital Protective Relays in Cable Protection. In PROCEEDINGS OF IVth INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ELEKTROENERGETIKA 2007. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, 2007. s. 487-490. ISBN: 978-80-553-0400- 7.
  Detail

 • 2006

  ORSÁGOVÁ, J. Three- Phase Transmission Line Modeling. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference Electric Power Engineering. Brno, Czech Rep.: Brno University of Technology Faculty Electrical Engineering and Communication, 2006. s. 203-205. ISBN: 978-80-214-3180- 5.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Chránění proti přetížení pomocí tepelného modelu. In Sborník konference ČK CIRED 2006. Tábor: 2006. s. 1-7. ISBN: 80-248-1190- 1.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Elektrické stanice a vedení. VUT v Brně: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  PAAR, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. The Aplication of Modified Genetic Algorithms to Shunt Compensation Optimization. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. s. 9 ( s.)ISBN: 80.
  Detail

  DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KRÁTKÝ, M. Simulation of Instrument Voltage Transformers Properties in Power Systems. WSEAS Transactions, on Power Systems, 2006, roč. 2, č. 1, s. 536 ( s.)ISSN: 1790- 5060.
  Detail

  KRÁTKÝ, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M. Utilization of Interstate Redispatching for Solving Faults in Interconnected Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M., KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenaomena in Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. s. 3 ( s.)ISBN: 80.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Untransposed Transmission Line Modelling. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2006, roč. 2007(2), č. 2, s. 1-7. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

 • 2005

  ORSÁGOVÁ, J. Odvození vypínací charakteristiky ochrany při ztrátě buzení. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2005, roč. 2005(0), č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214- 7044.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Ripple Control Signal Using For Earth Fault Location In MV Networks. Journal of Electrical Engineering, 2005, roč. 2005, č. 11- 12, s. 313 ( s.)ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Nonstandard Phenomena in Power Systems. In 6 th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2005. VŠB TU Ostrava, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-0842-0.
  Detail

  DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenomena in Power Systems. In Proceedings of 5th WSEAS International Conference onELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES (POWER'05). Tenerife, Spain: WSEAS, 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Properties of Instrument Volatage Transformers in Power Systems. In Proceedings of The IIIrd International Scientific Symposium Elektroenergetika 2005. Košice, Slovvensko: Technical University of Košice, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-305- 8.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Chránění sítí. In Sborník přednášek z konference ČK CIRED 2005. České Budějovice: EGC- EnergoConsult, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 8.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Nonstandard Phenomena in Power Systems. In Electric Power Engineering 2005. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-0842- 0.
  Detail

 • 2004

  ORSÁGOVÁ, J. Earth Fault Location in a Radial Network Using Remonte Control Signal. In Proceeding of International Scientific Conference Electric Power Engineering 2004. Brno, Czech Rep.: Brno University of Technology Faculty Electrical Engineering and Communication, 2004. s. 29-35. ISBN: 978-80-214-2642- 9.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Lokalizace zemního spojení v radiální síti pomocí signálu HDO. Vědecké spisy VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Lokalizace zemního spojení v radiální síti pomocí signálu HDO. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Rozvodná zařízení. 2004. s. 106 ( s.)
  Detail

 • 2003

  ORSÁGOVÁ, J.; HALUZÍK, E.; TOMAN, P. Metoda pro pravděpodobné určení místa zemního spojení. 2003. s. 158 ( s.)
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Electrical Power System Simulation. In The 2nd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2003. Košice: Mercury - Smékal Publishing House, 2003. s. 196 ( s.)ISBN: 80-89061-80- X.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; HALUZÍK, E. Metoda pro pravděpodobné určení místa zemního spojení. In Sborník 1. doktorandské konference Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: 2003. s. 102-106. ISBN: 80-214-2417- 6.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E., TOMAN, P. Metoda pro pravděpodobné určení místa zemního spojení. In ELEKTROENERGETIKA - Symposium Proceedings. Košice: Mercury - Smékal Publishing House: 2003. s. 158-159. ISBN: 80-8906180- X.
  Detail

 • 2002

  ORSÁGOVÁ, J. Rozvodná zařízení. 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E. Ochrana při ztrátě buzení synchronního generátoru. In Mezinárodní vědecká konference Elektroenergetika 2002. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. s. 173-177. ISBN: 80-248-0060- 8.
  Detail

 • 2001

  ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E. Nastavení ochrany synchronního generátoru při ztrátě buzení. In Sborník 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: 2001. s. 80-83. ISBN: 80-214-2015- 4.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E. Nastavení ochrany při ztrátě buzení synchronního generátoru. In Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: 2001. s. 80 ( s.)ISBN: 80-214-2015- 4.
  Detail

 • 2000

  ORSÁGOVÁ, J., MATOUŠEK, A. Optimization of Pumped- Storage Power Plants Operation. In Preprints of 4th International Conference Control of Power System. Bratislava: Slovak University of Technology Press Bratislava, 2000. s. 132-136. ISBN: 80-227-1354- 6.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Účinnost kombinovaných cyklů. In Sborník prací odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: 2000. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-1725- 0.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Pumped- Storage Power Plant Utilization in Power Systém Operation. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT Brno. Brno: 2000. s. 109 ( s.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

 • 1999

  ORSÁGOVÁ, J., MATOUŠEK, A. Optimalizace provozu přečerpávacích vodních elektráren. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 1999, roč. 5, č. 5, s. 8 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

 • 1998

  ORSÁGOVÁ, J. Nové koncepce zvyšování účinnosti kombinovaných cyklů. In Zborník prednášok z IX. medzinárodnej konferencie. Košice: 1998. s. 51 ( s.)ISBN: 88786-88- 6.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E. Využití přečerpávacích vodních elektráren v provozu elektrizační soustavy ČR. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT 1998. Brno: 1998. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-1141- 4.
  Detail

 • 1997

  ORSÁGOVÁ, J., CHMELA, M. Spolupráce a využití přečerpávacích vodních elektráren v provozu elektrizační soustavy ČR. In Sborník vědecké konference "Elektroenergetika na počátku XXI. století". Brno: 1997. s. 54 ( s.)
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J. Úloha vodních elektráren v energetickém systému s ohledem na zajištění jeho statických a dynamických služeb. In Sborník Mezinárodní vědecké konference ELEKTROENERGETIKA 1997. 1997. s. 198 ( s.)ISBN: 80-7078-482- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.