Ing.

Jan Morávek

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6231
moravek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Morávek, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Platforma pro řízení OZE v rámci energetických komunit a společenství, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 30.04.2027
  Detail

 • 2023

  Micro degree for modern harmonized electrical engineering, zahájení: 01.10.2023, ukončení: 30.09.2026
  Detail

  Studie: Zkušební laboratoř ČEZ Distribuce pro zkoušky souladu střídačů výrobních modulů, zahájení: 22.08.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Zkoušky souladu výrobny FVE 1,76 MW pro UPOS, zahájení: 10.07.2023, ukončení: 11.12.2023
  Detail

  Studie: Přechod střídačových výroben do nezáměrného ostrova v části distribuční soustavy - 1. etapa, zahájení: 04.07.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Využití FVE pro dálniční komunikaci D55, „D55: Bzenec – Bzenec a Přívoz – Rohatec, úsek Ptačí oblasti“, zahájení: 11.02.2023, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2022

  Studie: Nezáměrný ostrovní provoz distribuovaných zdrojů v částí DS, zahájení: 30.08.2022, ukončení: 05.12.2022
  Detail

  Studie řešení testovacích procedur se sekvencemi a algoritmy pro ověřování shody a souladu střídačů výroben v laboratoři EG.D, zahájení: 25.07.2022, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  Třífázová referenční impedance s fázovým proudem do 16 A pro testovací systém, zahájení: 30.06.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Sestavení matematických modelů tepelných zdrojů, zahájení: 09.05.2022, ukončení: 15.07.2022
  Detail

  Školení : "Pokročilé zkušební techniky", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 05.05.2022, ukončení: 22.06.2022
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Studie využitelnosti fotovoltaické energie na objektech VETUNI, zahájení: 16.03.2022, ukončení: 13.05.2022
  Detail

  Seminář: projektování a instalace fotovoltaických systémů, zahájení: 10.02.2022, ukončení: 25.03.2022
  Detail

  TK04010060, Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TN01000007, Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí III, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TK04020103, Plně parametrizovatelný invertor se zabezpečeným nastavením a komunikačním protokolem, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., dne 14.-15.9.2021, zahájení: 14.09.2021, ukončení: 15.09.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., 7.-8.9.2021, zahájení: 07.09.2021, ukončení: 08.09.2021
  Detail

  Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 , zahájení: 21.05.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Koncepční studie rozvoje FVE ve městě Brně, zahájení: 16.04.2021, ukončení: 03.11.2021
  Detail

 • 2020

  Autonomní řízení a regulace FV výroben v podmínkách VN , zahájení: 01.09.2020, ukončení: 23.12.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou" 2, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Studie řešení testovací laboratoře pro střídačové zdroje kategorie A1, zahájení: 13.07.2020, ukončení: 15.09.2020
  Detail

  TJ04000003, Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2019

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.11.2019, ukončení: 28.11.2019
  Detail

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými a indukčními elektroměry v podmínkách současných sítí NN, ČEZ Distribuce, a.s., část II, zahájení: 17.09.2019, ukončení: 18.09.2019
  Detail

  TK02020108, Hybridní energetický systém pro řešení Smart Commercial Buildings, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Testování a technická podpora při vývoji zařízení EMS v celkovém čase 140 hodin, zahájení: 24.01.2019, ukončení: 31.03.2019
  Detail

 • 2018

  Technické poradenství - "Storage Integration Study II.", zahájení: 10.07.2018, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  TK01020196, Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Seminář "Podmínky provozování aktivních distribučních sítí NN vs. přímé/polopřímé měření EE standard. statickými elektroměry", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 11.06.2018, ukončení: 21.09.2018
  Detail

 • 2017

  Matematický model pro modelování a simulaci extrémních podmínek provozu polyvalentních zdrojů, zahájení: 13.12.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce, spočívající v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, zahájení: 15.11.2017, ukončení: 23.11.2018
  Detail

  Studie - Možnosti využití FV systému s akumulací pro energetické potřeby průmyslových staveb, zahájení: 13.09.2017, ukončení: 08.12.2017
  Detail

  TH02020435, Bezuhlíkový hybridní energetický systém s akumulací pracující jako aktivní prvek elektrizační soustavy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Analýza možností využití akumulace pro PDS, zahájení: 27.09.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Školení elektromontér fotovoltaických systémů, zahájení: 25.05.2016, ukončení: 27.05.2016
  Detail

 • 2015

  Analýza realizovatelnosti integrálního řešení rychlodobíjení elektromobilů a akumulace, zahájení: 18.11.2015, ukončení: 01.12.2015
  Detail

  Výzkum a vývoj problematiky PID, zahájení: 20.04.2015, ukončení: 23.10.2015
  Detail

 • 2014

  Výzkum a vývoj matematického modelu tepelného čerpadla a solárního kolektoru, zahájení: 03.11.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  TA04021196, Plánování a optimalizace výroby energetických zdrojů, zahájení: 01.08.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail