Ing.

Jan Morávek

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6231
moravek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Morávek, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • MORÁVEK, J.; MASTNÝ, P.; VRÁNA, M.: HS management 01; Řídící algoritmus pro novou koncepci řešení hybridního systému. laboratoř SA7.08. URL: http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator. (software)
  http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator, počet stažení: 0
  Detail

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; KOVAL, F.: Hybrid_5kW; Hybridní energetický systém. Laboratoř ResLab (SA7.08), Vysoké učení technické v Brně FEKT UEEN, Technická 12.. URL: http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator. (prototyp)
  http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator, počet stažení: 0
  Detail

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.: HFVS_01; Funkční vzorek hybridního systému - V01. Laboratoř SA7.08 - VUT v Brně FEKT UEEN, Technická 12. URL: http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator, počet stažení: 0
  Detail

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; FIŠER, P.: Metodika provozu HS; Metodika provozu hybridních systémů - typové postupy. VUT v Brně, UEEN FEKT. URL: http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
  http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator, počet stažení: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; RADIL, L.; TOPOLÁNEK, D.; MORÁVEK, J.: PQIndex monitor v1.0; SW monitor kondice distribuční soustavy. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-monitor-kondice-distribucni-soustavy. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-monitor-kondice-distribucni-soustavy, počet stažení: 0
  Detail

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; VRÁNA, M.; KLUSÁČEK, J.: Hi-Voltage Battery 1.0; Hi-Voltage Battery (funkční vzorek). fgFORTE, s.r.o., Bílanská 4085/75, Kroměříž. (funkční vzorek)
  Detail

 • VOJTEK, M.; DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; KYSNAR, F.: CAS-SW v5.1; Software pro ověření souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření. TN01000007/15-V2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-overeni-souladu-vyrobniho-modulu-nebo-zarizeni-s-pozadavky-z-dat-mereni. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-overeni-souladu-vyrobniho-modulu-nebo-zarizeni-s-pozadavky-z-dat-mereni, počet stažení: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; KOVAL, F.; VRTAL, M.; RADIL, L.: CTS-EGD-2021; Soubor rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 a jejich zařízení. EG.D, a.s., Spínací stanice EG.D, Máchova, 370 01 České Budějovice. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/CTS-EGD-2021. (poloprovoz)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/CTS-EGD-2021, počet stažení: 0
  Detail

 • HANŽLÍK, T.; KYSNAR, F.; ČURDA, P.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; PTÁČEK, M.; PROCHÁZKA, K.; KNOBLOCH, J.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.: cert_sys_EGC_A1; Systém pro certifikaci zdrojů elektrické energie připojovaných do elektrických sítí nízkého napětí. EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001, České Budějovice, Česká republika. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/cert_sys_EGC_A1. (funkční vzorek)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/cert_sys_EGC_A1, počet stažení: 0
  Detail

 • BUKVIŠOVÁ, Z.; MORÁVEK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; PEŠEK, M.; VALA, Z.; VÍTKOVÁ, K.; VRÁNA, M.: SW SPROFA; SW provozu FVE s akumulací (SPROFA). EGÚ Brno, Hudcova 487/76a, 612 00 Brno-Medlánky. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-sprofa. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-sprofa, počet stažení: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; KOVAL, F.: ISIM-r316; ISIM-r316 třífázová vztažná impedanční síť 16 A. - EG.D, a.s., Laboratoř čisté energetiky, České Budějovice. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, m.č. 7.08.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/isim-r316. (prototyp)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/isim-r316, počet stažení: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MANHALTER, M.; ONDEREK, A.; ŠTÍCHA, P.; KRATOCHVÍL, P.; HRUŠKA, T.: TK04010060-V1; Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky. (metodika schválená)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.