prof. Dr. Ing.

Jan Černocký

FIT, UPGM – vedoucí ústavu

+420 54114 1284
cernocky@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Dr. Ing. Jan Černocký

Projekty

 • 2023

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  VK01020132, Praktické ověření možnosti integrace umělé inteligence pro příjem tísňových volání pomocí hlasového chatbota, vyvinutého v rámci výzkumného projektu BV č. VI20192022169, s technologií pro příjem tísňové komunikace 112 a 150 v ČR (TCTV 112), zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.10.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2020

  HumanE AI Network, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Moderní metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Multiple Intelligent Conversation Agent Sevices for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals, zahájení: 01.02.2020, ukončení: 31.01.2023
  Detail

  LTAIN19087, Multi-lingualita v řečových technologiích, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

 • 2019

  Automatic collection and processing of voice data from air-traffic communications, zahájení: 01.11.2019, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  VI20192022169, Zapojení umělé inteligence do příjmu tísňového volání, zahájení: 04.07.2019, ukončení: 31.05.2022
  Detail

  Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  Artificial Intelligence Driven Autonomy, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TH04010325, TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition, zahájení: 16.10.2016, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Dodání přetrénovaného akustického modelu rozpoznávače řeči pro český jazyk, zahájení: 10.10.2016, ukončení: 30.11.2016
  Detail

  LQ1602, IT4Innovations excellence in science, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2015

  VI20152020025, Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 30.09.2020
  Detail

  DARPA Low Resource Languages for Emergent Incidents (LORELEI) - Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.03.2020
  Detail

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, zahájení: 23.07.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol II, zahájení: 23.02.2015, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Big speech data analytics for contact centers, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  TA04011311, Schůzovní pomocník, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro španělský jazyk, zahájení: 20.09.2014, ukončení: 30.10.2014
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro arabský jazyk, zahájení: 01.09.2013, ukončení: 25.10.2013
  Detail

  7E13047, Applying Pilots Models for Safer Aircraft, zahájení: 01.09.2013, ukončení: 31.08.2016
  Detail

  Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com, zahájení: 18.06.2013, ukončení: 31.12.2029
  Detail

  VG20132015129, Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 30.09.2015
  Detail

 • 2012

  EE2.3.30.0005, Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, zahájení: 05.03.2012, ukončení: 04.11.2016
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  7E12055, GLOCAL: Event-based Retrieval of Networked Media, zahájení: 01.07.2011, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  Discriminative training of speaker-normalized models for automatic speech recognition, zahájení: 07.01.2011, ukončení: 07.01.2013
  Detail

  TA01011328, Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  ED1.1.00/02.0070, The IT4Innovations Centre of Excellence, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol I, zahájení: 23.09.2010, ukončení: 30.06.2014
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/034, Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 31.08.2013
  Detail

 • 2008

  Improving the capacity of language recognition systems to handle rare languages using radio broadcast data, zahájení: 15.10.2008, ukončení: 14.12.2010
  Detail

  7E08042, Mobile Biometry, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GA102/08/0707, Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  VD20072010B16, Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality, zahájení: 01.08.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  MSM0021630528, Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Laboratoř aplikovaných výkonných počítačových systémů (LAVPS), zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, zahájení: 01.10.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  FT-TA3/006, Výzkum a vývoj korpusových a hlasových technologií v nové generaci elektronických slovníků, zahájení: 01.06.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 30.09.2008
  Detail

  Kvalitativní posun v automatickém rozpoznávání jazyků s využitím streamovaných audio-médií, zahájení: 19.01.2006, ukončení: 19.07.2007
  Detail

 • 2005

  LC-Star 2 - Lexica and Corpora for Speech-to-Speech Translation Components 2, zahájení: 05.04.2005, ukončení: 05.04.2009
  Detail

  Laboratoř pro obraz a zvuk, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Kontrola kvality anotací meetingových dat, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA102/05/0278, Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  SPEECON - Speech driven interfaces for consumer applications, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Codage de la parole a tres bas debit independent de la langue, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  GP102/02/D108, Daty řízené a antropické kódování a rozpoznávání řeči, zahájení: 01.09.2002, ukončení: 30.08.2005
  Detail

  Multi Modal Meeting Manager, zahájení: 01.03.2002, ukončení: 28.02.2005
  Detail

  GA102/02/0124, Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Moderní techniky pro akustické modelování v rozpoznávání řeči , zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  Telephone speech data collection for Czech, zahájení: 01.04.1999, ukončení: 31.12.2000
  Detail

  OK 410, Speech databases of Middle and East Europe, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1998

  Eastern European Speech Databases for Creation of Voice Driven Teleservices, zahájení: 01.12.1998, ukončení: 30.11.2000
  Detail

  Rekonstrukce narušených signálů a jejich aplikace v automatickém ověřování mluvčího, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail

 • 1997

  VS97060, Laboratoř pro číslicové zpracování signálů, zahájení: 01.09.1997, ukončení: 31.12.2000
  Detail