doc. Ing.

Ivo Lattenberg

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6958
latt@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  VK01030213, Distribuovaný senzorický systém pro ochranu kritické infrastruktury, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2019

  Výzkum a vývoj modulárního systému nabíjení elektromobilů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  VI20172020078, Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.04.2021
  Detail

 • 2014

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Zavedení předmětu zaměřeného na objektově orientované programování, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Zavedení problematiky multicastového přenosu dat do výuky předmětu Pokročilé komunikační techniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Zavedení výsledků výzkumu obvodů pracujících v proudovém módu do výuky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Nová vývojová prostředí pro platformu Framework, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Aplikace moderních aktivních prvků v lineárních obvodech pracujících v proudovém módu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Podpora výuky předmětu zaměřeného na programování v jazyce C++ pomocí interaktivních kontrolních testů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace a multimediální podpora výuky předmětu zaměřeného na počítače a programování, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Inovace a podpora výuky předmětu „Konstrukce elektronických zařízení“, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  1ET110540521, Výzkum nové generace infúzních pump s centrálním dispečingem, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2002

  Nová zapojení kmitočtových filtrů s UCC a UVC, zahájení: 15.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Inovace a podpora výuky konstrukce elektronických zařízení, zahájení: 12.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GP102/02/P130, Syntetické prvky s imitancí vyšších řádů využívající netradiční aktivní obvodové prvky, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  Zavedení výsledků výzkumu nových typů proudových konvejorů do výuky - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1999

  PG99037, Prezentace článku "Univerzální osmibran" na konferenci IEEE, zahájení: 01.06.1999, ukončení: 30.09.1999
  Detail