Mgr.

Dita Havlová

FA, SO – vedoucí

+420 54114 6620
havlovad@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Dita Havlová

Projekty

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Konverze průmyslového dědictví Brna, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.01.2023
  Detail

  Le fait urbain et les villes en reconstruction - ID projektu: 101056153, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 31.03.2024
  Detail