Detail projektu

Chytrá fasáda s optimalizovanými energetickými vlastnostmi

Období řešení: 01.02.2021 — 30.06.2025

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- plně financující (2021-03-16 - 2025-06-30)

O projektu

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum obvodových plášťů budov s cílem vyvinout komplexní moderní fasádní systém nazývaný Chytrá fasáda, který bude optimalizovaný po energetické a ekologické stránce. Bude obsahovat aktivní "smart" a "green" prvky, které umožní redukovat spotřebu energie na vytápění a chlazení a současně snížit ekologickou stopu budovy. Bude provedena analýza životního cyklu fasády s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality. Pro návrh a energetické posouzení chytré fasády bude vytvořen software, který umožní kvantifikovat její vlastnosti s vysokou přesností u za různých okrajových podmínek s exportem souboru výsledků pro další navazující procesy v rámci elektronizace procesu výstavby v systému BIM. Vyvíjený software bude také sloužit pro řízení aktivních prvků ve fasádě.

Klíčová slova
obvodový plášť, fasádní systém, kotevní systém, větrané fasády, bodové teplené ztráty, spotřeba energie na vytápění a chlazení, energetické posouzení

Označení

FW03010062

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Technické zařízení budov AdMaS
- odpovědné pracoviště (17.06.2020 - 22.03.2021)
Ústav technických zařízení budov
- spolupříjemce (01.02.2021 - 30.06.2025)
ILTEGRO, spol. s r.o.
- příjemce (01.02.2021 - 30.06.2025)

Výsledky

RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. Heat Flow through a Facede with a Controlled Ventilated Gap. Buildings, 2023, vol. 13, no. 3, p. 1-20. ISSN: 2075-5309.
Detail

ZNEBEJÁNEK, J.; SALAJKA, R. Energetická náročnost chytré fasády. 2023.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. The effect of air flow on the annual energy balance of a facade with a ventilated gap. Sborník příspěvků ze 44. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. p. 111-111. ISBN: 978-80-7623-098-9.
Detail

RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Chování fasády s větranou mezerou a využití pro úspory energie. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
Detail

SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J.; RUBINA, A. Energy consumption of smart facade. MATEC Web of Conferences, 2023, vol. 385, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2261-236X.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Provětrávané fasády - Funkčnost provětrávané mezery. Praha: Česká komora lehkých obvodových plášťů, 2023. s. 1-16.
Detail

SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Vliv průtoku vzduchu na tepelnou bilanci fasády s větranou mezerou. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 8, ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; SALAJKA, R.; ZNEBEJÁNEK, J. Vliv průtoku vzduchu na tepelnou bilanci fasády s větranou mezerou 2. díl. TZB-info, 2023, č. 30.8.2023, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; ŠULC, D.; BLASINSKI, P.: W03010062-V4; Přenosná měřicí sestava pro monitoring tepelného chování fasády s větraným obkladem. VUT v Brně, Fakulta stavební, ústav TZB. (funkční vzorek)
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; UHER, V.; RUBINOVÁ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; HRON, L.; ILČÍK, J.: FSVM software 1.0; FSVM software 1.0 - program pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou. ILTEGRO spol. s r.o.. URL: http://fasady-5034.rostiapp.cz. (software)
Detail

Odkaz