doc. Ing.

Petr Dzik

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – Associate professor

+420 54114 9411, +420 54114 9404
dzik@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Fyzikálně chemické procesy pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Inovativní povrchové úpravy vykazující snížená rizika přenosu infekcí, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Výzkum pokročilých fyzikálně chemických procesů pro aplikace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Fyzikálně-chemických procesy pro smart aplikace, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Tištěné senzorové systémy pro kontrolu kvality citlivých výrob, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2020

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  TH03030197, Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Tištěné chemické sensory, zahájení: 17.05.2017, ukončení: 19.03.2019
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Chemie je život 2015, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03010548, Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace předmětu Praktikum z moderních reprodukčních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GP104/09/P165, Příprava tenkých fotokatalytických vrstev TiO2 pomocí piezoelektrického tisku, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  Příprava přijímacích vrstev pro inkoustový tisk, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail