doc. Ing.

Petr Dzik

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – Associate professor

+420 54114 9411, +420 54114 9404
dzik@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

Creative activities

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.: R2R tisk fotoaktivní vrstvy; Kontinuální R2R tisk fotoaktivní vrstvy na PET fólii. není relevantní. (ověřená technologie)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.: deskový reaktor; Integrovaný analyzátor fotokatalytické aktivity samočistících povrchů. Fakulta chemická, lab. 3078.. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.: kontaktní úhel; Meřící cela pro studium fotokatalytické hydrofilizace. Fakulta chemická, lab. 3078.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DZIK, P.; VESELÝ, M.; KRÁLOVÁ, M.: kyvetový reaktor; Fotoelektrochemický reaktor s automatizovaným systémem sběru experimentálních dat. Purkynova 118, lab. 3040. URL: http://www.fch.vutbr.cz/ipac/. (funkční vzorek)
  http://www.fch.vutbr.cz/ipac/, number of downloads: 1
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; SVOBODA, J.; OBR, T.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; ETTLER, K.; WERTZOVÁ, V.: fototerapeutický: D01-02; Plošný tenkovrstvý element k vizuální indikaci expoziční dávky kalibrovatelnou fotochemicky indukovanou barevnou změnou pro fototerapii. Fakulta chemická, lab. 3078. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; SVOBODA, J.; OBR, T.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; ETTLER, K.; WERTZOVÁ, V.: galerijní: D08; Plošný tenkovrstvý element k vizuální indikaci expoziční dávky kalibrovatelnou fotochemicky indukovanou barevnou změnou pro galerijní aplikace. Fakulta chemická, lab. 3078. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; SVOBODA, J.; OBR, T.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; ETTLER, K.; WERTZOVÁ, V.: potravinářský: D09; Plošný tenkovrstvý element k vizuální indikaci expoziční dávky kalibrovatelnou fotochemicky indukovanou barevnou změnou pro obalové aplikace. Fakulta chemická, lab. 3078. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; SVOBODA, J.; OBR, T.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; ETTLER, K.; WERTZOVÁ, V.: stavební: D10; Plošný tenkovrstvý element k vizuální indikaci expoziční dávky kalibrovatelnou fotochemicky indukovanou barevnou změnou pro stavební materiály. Fakulta chemická, lab. 3078. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.: TH03030197-V004; Fotokatalytický systém na flexibilní podložce s minerálním pojivem z organokřemičitých prekurzorů. VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.: TH03030197-V005; Planární elektrofotokatalytický článek pro degradaci organických polutantů ve vodě. VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.: VI04000074-V2; Zařízení pro standardizované ozáření a vzorkování povrchů s desinfekční fotokatalytickou funkcí. VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P.; KRÁLOVÁ, M.; VESELÁ, M.; BOUREK J.: Senzor kyslíku; Tištěný senzor pro detekci stavu ochranné atmosféry v obalech. Fakul.ta chemická. (funkční vzorek)
  Detail

 • VESELÝ, M.; DZIK, P., BOUREK J.; MERVART J.; PŘEVRÁTIL D.: pH sensor; Tištěný senzor pro detekci obsahu biogenních aminů v obalech potravin. FCH, C378. (funkční vzorek)
  Detail

 • DZIK, P.; FÜRST, T.: VolGa; VolGa. FCH, 3130. URL: http://www.fch.vutbr.cz/cs/laboratore/volga.html. (software)
  http://www.fch.vutbr.cz/cs/laboratore/volga.html, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.