doc. Ing.

Petr Dzik

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – Associate professor

+420 54114 9411, +420 54114 9404
dzik@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.

Patents

 • 2022

  užitný vzor
  DZIK, P.; VESELÝ, M.; ŠTEFKA, K.; VESELÁ, M.; KRÝSA, J.; BAUDYS, M.; HANA, B.; VIKTOROVÁ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, 166 28 Praha 6, Dejvice, Česká republika: Zařízení pro stanovení antibakteriální aktivity fotokatalyticky aktivních povrchů. 36395, užitný vzor. (2022)
  Detail

  užitný vzor
  DZIK, P.; VESELÝ, M.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; NOVÁK, I.; DŘÍMAL, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika Centrum organické chemie s.r.o., 533 54 Rybitví č. p. 296, Česká republika LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká republika LIFETECH s.r.o., Košinova 2116/19, 612 00 Brno, Královo Pole, Česká republika: Elektrofotokatalytický článek pro degradaci organických polutantů obsažených ve vodě a reaktor opatřený alespoň jedním elektrofotokatalytickým článkem. 36103, užitný vzor. (2022)
  Detail

 • 2020

  patent
  DZIK, P.; VESELÝ, M.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; AKRMAN, J.; KUBÁČ, L.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 6, Lysolaje, CZ Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu. 308265, patent. (2020)
  Detail

 • 2019

  patent
  VESELÝ, M.; DZIK, P.; KLUSOŇ, P.; KRYSTYNÍK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ĎUROVIČ, M.; DRÁBKOVÁ, K.; BENETKOVÁ, B.; KREJČÍ, J.; HRICKOVÁ, K.; BARTL, B.; URBÁNEK, Š.; PAULUSOVÁ, H.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 00 Praha 6, Lysolaje, Česká republika Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví 296, 533 54 Rybitví, Česká republika Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika Česká republika - Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, Česká republika: Způsob značení papírových dokumentů a jejich identifikace pomocí rentgenové fluorescence a identifikátor k provádění tohoto způsobu. 308087, patent. (2019)
  Detail

  užitný vzor
  DZIK, P.; VESELÝ, M.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha 6, Lysolaje, CZ Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Tištěný paměťový prvek a jeho čtecí zařízení. 33558, užitný vzor. (2019)
  Detail

  užitný vzor
  DZIK, P.; VESELÝ, M.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; AKRMAN, J.; KUBÁČ, L.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 6, Lysolaje, CZ Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu. 33289, užitný vzor. (2019)
  Detail

  užitný vzor
  VESELÝ, M.; DZIK, P.; KLUSOŇ, P.; KRYSTYNÍK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ĎUROVIČ, M.; DRÁBKOVÁ, K.; BENETKOVÁ, B.; KREJČÍ, J.; HRICKOVÁ, K.; BARTL, B.; URBÁNEK, Š.; PAULUSOVÁ, H.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 6, Lysolaje, Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 6, Dejvice, Česká republika - Národní archiv, Praha 4: Identifikátor pro značení a identifikaci papírových dokumentů pomocí rentgenové fluorescence. 32585, užitný vzor. (2019)
  Detail

 • 2015

  užitný vzor
  VESELÝ, M.; DZIK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; SVOBODA, J.; OBR, T.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; ETTLER, K.; WERTZOVÁ, V.; VUT v Brně, COC s.r.o., INVOS s.r.o., ÚCHP AV ČR, UK v Praze: Plošný tenkovrstvý element k vizuální indikaci expoziční dávky kalibrovatelnou fotochemicky indukovanou barevnou změnou. 28103, užitný vzor. (2015)
  Detail

  užitný vzor
  VESELÝ, M.; DZIK, P.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; SVOBODA, J.; OBR, T.; KLUSOŇ, P.; MOROZOVÁ, M.; ETTLER, K.; WERTZOVÁ, V.; VUT v Brně, COC s.r.o., INVOS s.r.o., ÚCHP AV ČR, UK v Praze: Plošný tenkovrstvý element pro vizuální indikaci expoziční dávky UV záření kalibrovatelnou barevnou změnou. 28104, užitný vzor. (2015)
  Detail