Organizační struktura

Odbor výzkumu a vývoje

KOMPETENCE

Odbor zabezpečuje zejména:

 • všechny aktivity, které souvisejí s tvůrčím rozvojem VUT, jejich koordinací a hodnocením na VUT,
 • řízení administrativní podpory, koordinaci, dokumentaci a metodiku vědy a výzkumu v oblasti:
  • základního výzkumu a tvůrčí činnosti,
  • aplikovaného výzkumu,
  • inovací a smluvního výzkumu,
 • hodnocení kvality výzkumu a vědeckého výkonu,
 • spolupráci při metodickém řízení hodnocení personálního rozvoje vědeckovýzkumných pracovníků,
 • řízení agendy habilitačních a jmenovacích řízení,
 • metodiku, správu a rozdělení normativního financování vědy a výzkumu institucionální podpory (IP), specifického výzkumu (SpV) a podporu tvorby rozpočtu vědy a výzkumu VUT,
 • koordinaci a řízení agendy Vědecké rady VUT,
 • návrhy mimořádných stipendií doktorandů za významné vědecké výsledky,
 • organizaci, hodnocení a reportování vnitřní grantové soutěže v rámci specifického výzkumu,
 • vyhodnocení výsledků v rámci motivačního systému pro zvýšení konkurenceschopnosti vědy a výzkumu na VUT,
 • koordinaci spolupráce mezi Centry excelence, regionálními centry a součástmi VUT,
 • agendu Komise pro oblast vědy a výzkumu Rady pro vnitřní hodnocení VUT.

Kontaktní údaje

Odbor výzkumu a vývoje
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková