Detail projektu

Strategický rozvoj podniku a podnikatelských přístupů v kontextu vývoje prostředí

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Podpora výzkumu v oblasti rozvojových přístupů podniků v současném pojetí tvorby hodnoty pro zákazníka s důrazem na komplexní pojetí hodnototvorných činností, jež je nezbytná pro rozvoj podniku a podnikání. Jedná se o systémový pohled na podnik jakožto součást inovativního globálního podnikatelského prostředí, ovlivňovaného aktuálními ekonomicko-společenskými trendy.

Označení

FP-S-22-7924

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - hlavní řešitel
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bednářová Markéta, Ing. - spoluřešitel
Bočková Barbora, Ing. - spoluřešitel
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burešová Petra, Ing. - spoluřešitel
Cebáková Andrea, Ing. Mgr. - spoluřešitel
Compelová Natália, Ing. - spoluřešitel
Coufal Denis, Ing. - spoluřešitel
Douděrová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Fuciman Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Havíř David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hlaváček Jan, Ing., MSc - spoluřešitel
Horák Roman, Ing. - spoluřešitel
Hrubý Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chudoba Filip, Ing. - spoluřešitel
Jelínková Soňa, Ing. - spoluřešitel
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Karas Andrea, Ing. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - spoluřešitel
Kozáková Veronika, Bc. - spoluřešitel
Krkošková Vladislava, Ing. - spoluřešitel
Kroutilíková Jana, Ing. - spoluřešitel
Kuběnová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Machová Simona, Ing. - spoluřešitel
Mandel Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Maštalíř Roman, Ing., MSc - spoluřešitel
Minárik Šimon, Ing. - spoluřešitel
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Musil Jan, Ing. - spoluřešitel
Novosadová Natálie, Ing. - spoluřešitel
Novotný Štěpán, Ing. - spoluřešitel
Prokopová Lucie, Ing. - spoluřešitel
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Schüller David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sojka David, Ing. - spoluřešitel
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc. - spoluřešitel
Veselý Josef, Ing., CSc. - spoluřešitel
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
von Böhlen Robert, MSc - spoluřešitel
Vraniaková Karolína, Ing. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2022 - 31.12.2024)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2024)

Výsledky

CHYTILOVÁ, E.; TALÍŘ, M.; STRAKOVÁ, J.; DOBROVIČ, J. Impact of digital procurement on economic resilience of enterprises during COVID-19. JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, 2024, vol. 17, no. 1, p. 188-204. ISSN: 2306-3483.
Detail

TALÍŘ, M.; KORENÁ, K.; DUŠÁKOVÁ, L. The question of (in)employment - the impact of the coronavirus pandemic on the business model of SMEs. Littera Scripta, 2023, vol. 16, no. 2, p. 112-128. ISSN: 1805-9112.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. The effect of beer label design on customer purchase behavior. In Marketing identity - AI - The future of today. Faculty of Mass Media Communication: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2024. p. 340-347. ISBN: 978-80-572-0415-2.
Detail

VRANIAKOVÁ, K. Changes in customer value co-creation process due to reshaping the multi-industry value chain in automotive industry. Scientia&Societas, 2024, vol. 19, no. 3, p. 17-32. ISSN: 1801-7118.
Detail

KONEČNÁ, Z. Innovations in Education Related to Sustainable Development through Educational Laboratory. 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain: IATED, 2022. p. 9935-9935. ISBN: 978-84-09-42484-9.
Detail

HAVÍŘ, D.; KAŇOVSKÁ, L. The Effect of Visual Smog on the Buying Behaviour of the Millennial Generation. In Marketing Identity: AI – The Future of Today. Marketing Identity. Trnava, Slovakia: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2023. p. 143-152. ISBN: 978-80-572-0415-2. ISSN: 2729-7527.
Detail

TALÍŘ, M.; STRAKOVÁ, J.; VÁCHAL, J.; KOLLMAN, J. Analysis of Value-Creating and Supporting Component of the Value Chain in the Production Process. European Journal of Interdisciplinary Studies, 2023, vol. 15, no. 2, p. 34-47. ISSN: 2067-3795.
Detail

Robert von Böhlen; Iveta Simberova. Evolutionary forms of business models and their impact on enterprises in the scientific community. Littera Scripta. Littera Scripta, 2023. p. 24-40. ISSN: 1805-9112.
Detail

KONEČNÁ, Z.; BUDÍK, J. Blockchain Technology and its Implementation at Higher Educational Institutions: Results of Empirical Research. In ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain: IATED, 2023. ISBN: 978-84-09-55942-8.
Detail

ŠERÁ, E.; DOUBRAVSKÝ, K.; SCHÜLLER, D. Fuzzy-logical self-organisation system modelling—Illustrating case of self-organisation Czech restaurants during the Covid-19 pandemic. SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE, 2023, vol. 20.11.2023, no. 20.11.2023, ISSN: 1092-7026.
Detail

SCHÜLLER, D.; DOUBRAVSKÝ, K.; ŠIMBEROVÁ, I. Trend Modelling as a Support of Managerial Decision-Making Process in Relation to Customers. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2023, vol. 34, no. 4, p. 412-424. ISSN: 2029-5839.
Detail

BARTOŠEK, V.; JUROVÁ, M. Analyzing Transformation of Product Life Cycle Assessment in Terms of Circular Economy: Case Study. Waste forum, 2023, no. 3, p. 166-182. ISSN: 1804-0195.
Detail

MARCIÁNOVÁ, P.; PIROŽEK, P.; KOMÁRKOVÁ, L. The Effect of Entrepreneurial Environment on Resource Use: A Czech-Austrian Comparison of Family and Non-family Businesses in Historical. Journal of East-West Business, 2023, vol. 29, no. 3, p. 1-33. ISSN: 1066-9868.
Detail

David Schüller, Anna Putnová, Zuzana Křížová, Zdenka Videcká. TEACHING ERASMUS STUDENTS IN THE PERIOD AFTER COVID-19. CASE STUDY. Proceedings of 9th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2022. 9. SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society, 2022. ISBN: 978-3-903438-04-0.
Detail

SLAVÍK, J. A Model of the Social Pillar of Internal CSR for a Manufacturing Company. In International conference on applied economics (ICOAE). Springer Proceedings in Business and Economics. 2023. p. 993-1007. ISBN: 9783031227486. ISSN: 2198-7246.
Detail

STŘÍBRNÝ, J.; MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁKOVÁ, V.; ČADOVÁ, L. Relevance of Transactional Leadership in Czech Armed Forces: Case of Military Students. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.) Ministerstvo obrany (AVIS) KA AD, 2022, vol. 31, no. 3, p. 101-120. ISSN: 1210-3292.
Detail

LESSIAK, C. Defining the Digital Mindset - a concept for sustainable digital transformation. In Proceedings of the 40th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 29-30 November 2022, Seville, Spain. U.S.A. Library of Congress. Seville, Spain: IBIMA Publishing, 2022. p. 398-406. ISBN: 979-8-9867719-0-8. ISSN: 2767-9640.
Detail

BEDNÁŘOVÁ, M. The digital single market and the sustainable development of the European Union: A literature search as a basis for future research. In Conference Proceedings 10th International Scientific Conference IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE- BEYOND THE NUMBERS. 2022. p. 165-173. ISBN: 978-80-7638-031-8.
Detail

MAŠTALÍŘ, R. Current trends in using AI in copywriting. In Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2022. p. 188-195. ISBN: 978-80-225-5013-0.
Detail

SCHÜLLER, D.; PUTNOVÁ, A.; KŘÍŽOVÁ, Z.; VIDECKÁ, Z. INTERNATIONALISATION STRATEGY FOR OUTGOING STUDENTS. Proceedings of 9th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2022. 9. SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society, 2022. ISBN: 978-3-903438-04-0.
Detail

KOLEŇÁK, J.; MILICHOVSKÝ, F.; POKORNÝ, V.; KOLEŇÁKOVÁ, V. Multidimensional model for quantifying aspects of the situation - person – task system. AD Alta, 2023, vol. 12, no. 2, p. 88-95. ISSN: 1804-7890.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Expected Impact of Industry 4.0 on Employment in Selected Professions in the Czech Republic and Germany. Processes, 2023, vol. 11, no. 2, p. 1-18. ISSN: 2227-9717.
Detail

KASPEROVICA, L.; LACE, N.; CIEMLEJA, G.; TESAŘOVÁ, M. Digital maturity and value capture of small and medium sized enterprises. In The 13th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022. 2022. p. 159-164. ISBN: 978-1-950492-61-9.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. East European outwear textile producers and their financial performance after Covid-19 period. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina: UNIVERSITY OF ZILINA, 2023. p. 946-952. ISBN: 978-80-8154-332-6.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KAŇOVSKÁ, L. Differences in stakeholder expectations of interest in service offerings during COVID-19 in electrical engineering companies. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 22th International Scientific Conference. Žilina: University of Žilina, 2023. p. 610-619. ISBN: 978-80-8154-332-6.
Detail

VESELÝ, J.; MARTINCOVÁ, J.; KHATEB, F. Management rizik v mezinárodních standardech pro systémy managementu. Soudní inženýrství, 2022, roč. 2022, č. 3-4, s. 31-33. ISSN: 1211-443X.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BAŤKOVÁ, N.; DOLEŽEL, J.; HORÁK, J.; KOSOVÁ, T.; TOMAN, M.; ZADRAŽILOVÁ, K.; ZEZULA, L.; ŽEBRA, J. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. 8. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN: 978-80-7623-127-6.
Detail

NEJESCHLEBA, R. Bitcoin: Seznamte se!. Bitcoin: Seznamte se!. Strážnice: Radek Nejeschleba, 2022. ISBN: 978-80-11-01333-2.
Detail

VANĚČEK, F.; ULLRICH, D.; MILICHOVSKÝ, F.; SVOBODA, I. Performance of army professionals from a physical point of view. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022, vol. 12, no. 1, p. 173-177. ISSN: 2464-6733.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BOČKOVÁ, B.; COUFAL, D.; DOUDĚROVÁ, L.; JELÍNKOVÁ, S.; KRKOŠKOVÁ, V.; KROUTILÍKOVÁ, J.; KUBĚNOVÁ, L.; MACHOVÁ, S.; MINÁRIK, Š.; NOVOTNÝ, Š.; SMUTNÝ, J. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN: 978-80-7623-090-3.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I. The effect of digital transformation on Business model Canvas of SMEs from the manufacturing industry. In 12th International Scientific Conference on Business and Management 2022. Business and Management. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. p. 609-617. ISBN: 978-609-476-289-5. ISSN: 2029-4441.
Detail

MAŠTALÍŘ, R. Trends in digital marketing of startups in SaaS industry. In Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021. p. 206-213. ISBN: 978-80-225-4909-7.
Detail

PFEIFER, M. R. Human Resources in Start-Ups: Expert Interviews with Managers on the Transition of Start-Ups from Academic to Private. Merits, 2022, vol. 2, no. 2, p. 81-100. ISSN: 2673-8104.
Detail

PFEIFER, M. R. Perceptions of Home Office Studying and Tele-Education during COVID-19 Era in the Czech Republic with Mental Health Context. In Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2022, Granada, Spain. U.S.A. Library of Congress. Pennsylvania, United States of America: IBIMA Publishing, 2022. p. 2430-2445. ISBN: 978-0-9998551-6-4. ISSN: 2767-9640.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Structure and dynamics of business models through the implementation of circular economy strategies. Journal of Competitiveness, 2023, vol. 15, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1804-1728.
Detail

JUŘICA, P.; BARTOŠEK, V. Simulation model in project management planning: case study. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 22th International Scientific Conference. Žilina: University of Žilina, 2023. p. 557-563. ISBN: 978-80-8154-332-6.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BALAŽOVIČ, M.; FAJTOVÁ, K.; JANČOVÁ, V.; KUČERA, T.; ROUBAL, T.; SVOBODOVÁ, G.; ŠNAJDROVÁ, A.; TVAROŽKOVÁ, K.; ZAPLETALOVÁ, L. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. 7. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN: 978-80-7623-109-2.
Detail

KOLEŇÁKOVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁK, J.; POKORNÝ, V. The leader`s conscious authenticity index as a benchmark for leadership style preference and the nature of the organizational environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023, vol. 13, no. 1, p. 153-160. ISSN: 2464-6733.
Detail

KONEČNÁ, Z.; BUDÍK, J. The Use of Blockchain Technology in Education: Benefits and Solutions. Cross-Cultural Business Conference 2023. Düren: Shaker Verlag, 2023. p. 39-44. ISBN: 978-3-8440-9127-4.
Detail

Robert von Böhlen; Iveta Simberova. Analysis of factors influencing car purchases on the internet by automotive customers in Germany. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2023, vol. 10, no. 3, p. 340-361. ISSN: 2345-0282.
Detail

COMPELOVÁ, N. Vnímanie hodnoty značky a jej prvkov potenciálnymi zákazníkmi na trhu pražiarní výberovej kávy. ACTA STING, 2022, roč. 11, č. 3, s. 6-29. ISSN: 1805-6873.
Detail

ANDRÝSKOVÁ, J. The effect of the logo on the customer – literature review. Workshop specifického výzkumu 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2022. p. 4-9. ISBN: 978-80-214-6142-0.
Detail

TALÍŘ, M.; STRAKOVÁ, J. Innovation of the production process of engineering companies in relation to business portfolio. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2023, vol. 10, no. 4, p. 118-134. ISSN: 2345-0282.
Detail

RUSCHAK, M.; CAHA, Z.; TALÍŘ, M.; KONEČNÝ, M. The application of CSR in marketing communication and its potential impact on customer perceived value. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2023, vol. 10, no. 4, p. 223-244. ISSN: 2345-0282.
Detail

STRAKOVÁ, J.; TALÍŘ, M.; VÁCHAL, J. OPPORTUNITIES AND THREATS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS IN SMES. Economics and Sociology, 2022, vol. 15, no. 3, p. 159-171. ISSN: 2071-789X.
Detail

STRAKOVÁ, I. Family versus family business: a theoretical approach. 2022. p. 128-138.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. První kvalitativní výzkum využívání IT technologií českými včelaři. Moderní včelař, 2024, roč. 21, č. 2, s. 28-30. ISSN: 1214-5793.
Detail

VRANIAKOVÁ, K.; VRANIAK, L.: Globalization and its socio-economic consequences. Rajecké teplice (11.10.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; ULČ, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro BeachPunk Team z.s. Fakulta podnikatelská (26.04.2023)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (21.03.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; JUŘICA, P.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing a Řízení projektů pro studentský tým strojLAB. Fakulta podnikatelská (26.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; KAŇOVSKÁ, L.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Armáda spásy v České republice z.s. Fakulta podnikatelská (19.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; HLAVÁČEK, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro SPONDEA, z.ú. Fakulta podnikatelská (24.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; HLAVÁČEK, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Nepanikař, z.s. Fakulta podnikatelská (24.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; HLAVÁČEK, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Agapo, o.p.s. Fakulta podnikatelská (24.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MACHALA, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Hospic sv. Alžběty o.p.s. Fakulta podnikatelská (26.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MACHALA, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Technologický park Brno, a.s. Fakulta podnikatelská (24.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; ULČ, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Ženský vzdélávací ústav Brno, z. ú. (Spolek Vesna). Fakulta podnikatelská (26.04.2022)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MACHALA, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Hospic sv. Alžběty o.p.s. Fakulta podnikatelská (27.04.2022)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MACHALA, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Technologický park Brno, a.s. Fakulta podnikatelská (27.04.2022)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; HLAVÁČEK, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Agapo, o.p.s. Fakulta podnikatelská (27.04.2022)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (03.03.2022)
Detail