Project detail

Strategický rozvoj podniku a podnikatelských přístupů v kontextu vývoje prostředí

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Podpora výzkumu v oblasti rozvojových přístupů podniků v současném pojetí tvorby hodnoty pro zákazníka s důrazem na komplexní pojetí hodnototvorných činností, jež je nezbytná pro rozvoj podniku a podnikání. Jedná se o systémový pohled na podnik jakožto součást inovativního globálního podnikatelského prostředí, ovlivňovaného aktuálními ekonomicko-společenskými trendy.

Mark

FP-S-22-7924

Default language

Czech

People responsible

Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bednářová Markéta, Ing. - fellow researcher
Bočková Barbora, Ing. - fellow researcher
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Burešová Petra, Ing. - fellow researcher
Cebáková Andrea, Ing. Mgr. - fellow researcher
Compelová Natália, Ing. - fellow researcher
Coufal Denis, Ing. - fellow researcher
Douděrová Lucie, Ing. - fellow researcher
Fuciman Lukáš, Ing. - fellow researcher
Havíř David, Ing. - fellow researcher
Hlaváček Jan, Ing., MSc - fellow researcher
Horák Roman, Ing. - fellow researcher
Hrubý Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chudoba Filip, Ing. - fellow researcher
Jelínková Soňa, Ing. - fellow researcher
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Karas Andrea, Ing. - fellow researcher
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - fellow researcher
Kozáková Veronika, Bc. - fellow researcher
Krkošková Vladislava, Ing. - fellow researcher
Kroutilíková Jana, Ing. - fellow researcher
Kuběnová Lucie, Ing. - fellow researcher
Machová Simona, Ing. - fellow researcher
Mandel Miroslav, Ing. - fellow researcher
Maštalíř Roman, Ing., MSc - fellow researcher
Minárik Šimon, Ing. - fellow researcher
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Musil Jan, Ing. - fellow researcher
Novosadová Natálie, Ing. - fellow researcher
Novotný Štěpán, Ing. - fellow researcher
Prokopová Lucie, Ing. - fellow researcher
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - fellow researcher
Schüller David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sojka David, Ing. - fellow researcher
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - fellow researcher
Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc. - fellow researcher
Veselý Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
von Böhlen Robert, MSc - fellow researcher
Vraniaková Karolína, Ing. - fellow researcher
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - principal person responsible

Units

Institute of Management
- (2022-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2022-01-01 - 2024-12-31)

Results

NEJESCHLEBA, R. Bitcoin: Seznamte se!. Bitcoin: Seznamte se!. Strážnice: Radek Nejeschleba, 2022. ISBN: 978-80-11-01333-2.
Detail

MAŠTALÍŘ, R. Current trends in using AI in copywriting. In Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2022. p. 188-195. ISBN: 978-80-225-5013-0.
Detail

STRAKOVÁ, J.; TALÍŘ, M.; VÁCHAL, J. OPPORTUNITIES AND THREATS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS IN SMES. Economics and Sociology, 2022, vol. 15, no. 3, p. 159-171. ISSN: 2071-789X.
Detail

TALÍŘ, M.; STRAKOVÁ, J. INNOVATION OF THE PRODUCTION PROCESS OF ENGINEERING COMPANIES IN RELATION TO BUSINESS PORTFOLIO. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2023, vol. 10, no. 4, p. 118-134. ISSN: 2345-0282.
Detail

ANDRÝSKOVÁ, J. The effect of the logo on the customer – literature review. Workshop specifického výzkumu 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2022. p. 4-9. ISBN: 978-80-214-6142-0.
Detail

Robert von Böhlen; Iveta Simberova. Analysis of factors influencing car purchases on the internet by automotive customers in Germany. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2023, vol. 10, no. 3, p. 340-361. ISSN: 2345-0282.
Detail

KONEČNÁ, Z.; BUDÍK, J. The Use of Blockchain Technology in Education: Benefits and Solutions. Cross-Cultural Business Conference 2023. Düren: Shaker Verlag, 2023. p. 39-44. ISBN: 978-3-8440-9127-4.
Detail

KOLEŇÁKOVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁK, J.; POKORNÝ, V. The leader`s conscious authenticity index as a benchmark for leadership style preference and the nature of the organizational environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023, vol. 13, no. 1, p. 153-160. ISSN: 2464-6733.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BOČKOVÁ, B.; COUFAL, D.; DOUDĚROVÁ, L.; JELÍNKOVÁ, S.; KRKOŠKOVÁ, V.; KROUTILÍKOVÁ, J.; KUBĚNOVÁ, L.; MACHOVÁ, S.; MINÁRIK, Š.; NOVOTNÝ, Š.; SMUTNÝ, J. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN: 978-80-7623-090-3.
Detail

VANĚČEK, F.; ULLRICH, D.; MILICHOVSKÝ, F.; SVOBODA, I. Performance of army professionals from a physical point of view. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022, vol. 12, no. 1, p. 173-177. ISSN: 2464-6733.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; BEDNÁŘOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I. The effect of digital transformation on Business model Canvas of SMEs from the manufacturing industry. In 12th International Scientific Conference on Business and Management 2022. Business and Management. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. p. 609-617. ISBN: 978-609-476-289-5. ISSN: 2029-4441.
Detail

MAŠTALÍŘ, R. Trends in digital marketing of startups in SaaS industry. In Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021. p. 206-213. ISBN: 978-80-225-4909-7.
Detail

PFEIFER, M. R. Human Resources in Start-Ups: Expert Interviews with Managers on the Transition of Start-Ups from Academic to Private. Merits, 2022, vol. 2, no. 2, p. 81-100. ISSN: 2673-8104.
Detail

PFEIFER, M. R. Perceptions of Home Office Studying and Tele-Education during COVID-19 Era in the Czech Republic with Mental Health Context. In Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2022, Granada, Spain. U.S.A. Library of Congress. Pennsylvania, United States of America: IBIMA Publishing, 2022. p. 2430-2445. ISBN: 978-0-9998551-6-4. ISSN: 2767-9640.
Detail

COMPELOVÁ, N. Vnímanie hodnoty značky a jej prvkov potenciálnymi zákazníkmi na trhu pražiarní výberovej kávy. ACTA STING, 2022, roč. 11, č. 3, s. 6-29. ISSN: 1805-6873.
Detail

KONEČNÁ, Z. Innovations in Education Related to Sustainable Development through Educational Laboratory. 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, Spain: IATED, 2022. p. 9935-9935. ISBN: 978-84-09-42484-9.
Detail

STŘÍBRNÝ, J.; MILICHOVSKÝ, F.; KOLEŇÁKOVÁ, V.; ČADOVÁ, L. Relevance of Transactional Leadership in Czech Armed Forces: Case of Military Students. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.) Ministerstvo obrany (AVIS) KA AD, 2022, vol. 31, no. 3, p. 101-120. ISSN: 1210-3292.
Detail

LESSIAK, C. Defining the Digital Mindset - a concept for sustainable digital transformation. In Proceedings of the 40th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 29-30 November 2022, Seville, Spain. U.S.A. Library of Congress. Seville, Spain: IBIMA Publishing, 2022. p. 398-406. ISBN: 979-8-9867719-0-8. ISSN: 2767-9640.
Detail

BEDNÁŘOVÁ, M. The digital single market and the sustainable development of the European Union: A literature search as a basis for future research. In Conference Proceedings 10th International Scientific Conference IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE- BEYOND THE NUMBERS. 2022. p. 165-173. ISBN: 978-80-7638-031-8.
Detail

STRAKOVÁ, I. Family versus family business: a theoretical approach. 2022. p. 128-138.
Detail

KOLEŇÁK, J.; MILICHOVSKÝ, F.; POKORNÝ, V.; KOLEŇÁKOVÁ, V. Multidimensional model for quantifying aspects of the situation - person – task system. AD Alta, 2023, vol. 12, no. 2, p. 88-95. ISSN: 1804-7890.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Expected Impact of Industry 4.0 on Employment in Selected Professions in the Czech Republic and Germany. Processes, 2023, vol. 11, no. 2, p. 1-18. ISSN: 2227-9717.
Detail

KASPEROVICA, L.; LACE, N.; CIEMLEJA, G.; TESAŘOVÁ, M. Digital maturity and value capture of small and medium sized enterprises. In The 13th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022. 2022. p. 159-164. ISBN: 978-1-950492-61-9.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KAŇOVSKÁ, L. Differences in stakeholder expectations of interest in service offerings during COVID-19 in electrical engineering companies. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 22th International Scientific Conference. Žilina: University of Žilina, 2023. p. 610-619. ISBN: 978-80-8154-332-6.
Detail

VESELÝ, J.; MARTINCOVÁ, J.; KHATEB, F. Management rizik v mezinárodních standardech pro systémy managementu. Soudní inženýrství, 2022, roč. 2022, č. 3-4, s. 31-33. ISSN: 1211-443X.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Structure and dynamics of business models through the implementation of circular economy strategies. Journal of Competitiveness, 2023, vol. 15, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1804-1728.
Detail

JUŘICA, P.; BARTOŠEK, V. Simulation model in project management planning: case study. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 22th International Scientific Conference. Žilina: University of Žilina, 2023. p. 557-563. ISBN: 978-80-8154-332-6.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BALAŽOVIČ, M.; FAJTOVÁ, K.; JANČOVÁ, V.; KUČERA, T.; ROUBAL, T.; SVOBODOVÁ, G.; ŠNAJDROVÁ, A.; TVAROŽKOVÁ, K.; ZAPLETALOVÁ, L. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. 7. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN: 978-80-7623-109-2.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; ULČ, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Ženský vzdélávací ústav Brno, z. ú. (Spolek Vesna). Fakulta podnikatelská (26.04.2022)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; HLAVÁČEK, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro SPONDEA, z.ú. Fakulta podnikatelská (24.04.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MACHALA, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Hospic sv. Alžběty o.p.s. Fakulta podnikatelská (27.04.2022)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; MACHALA, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Technologický park Brno, a.s. Fakulta podnikatelská (27.04.2022)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (21.03.2023)
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; HLAVÁČEK, J.: Workshop ke studentským týmovým projektům v předmětu Marketing pro Agapo, o.p.s. Fakulta podnikatelská (27.04.2022)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (03.03.2022)
Detail