Detail publikace

Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku

BUMBEROVÁ, V. KORÁB, V. BALAŽOVIČ, M. FAJTOVÁ, K. JANČOVÁ, V. KUČERA, T. ROUBAL, T. SVOBODOVÁ, G. ŠNAJDROVÁ, A. TVAROŽKOVÁ, K. ZAPLETALOVÁ, L.

Originální název

Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku

Anglický název

Business and management in the context of the 21. century: Selected research papers of students of the master's study program Strategic Business Development

Typ

kniha (jiná než odborná)

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Metodologie použitá ve výzkumných pracích studentů vycházela z přednášek a praktických cvičení předmětu Výzkumné metody v řízení a ze studia odborné literatury zaměřené na metodologii v oboru businessu a managementu. V rámci zpracování výzkumných projektů byl využít jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum se sběrem sekundárních i primárních dat.

Anglický abstrakt

The methodology used in the research work of students was based on the lecture and practical exercises of the subject Research Methods in Management and on the study of professional literature focused on methodologies in the field of business and management. Both quantitative and qualitative research with the collection of secondary and primary data was used in the processing of research projects.

Klíčová slova

Podnikání, primární výzkum, výkonnost podniků, podnikové procesy

Klíčová slova v angličtině

Enterpreunership, Primary research, The Performance of Enterprises, Business Processes

Autoři

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BALAŽOVIČ, M.; FAJTOVÁ, K.; JANČOVÁ, V.; KUČERA, T.; ROUBAL, T.; SVOBODOVÁ, G.; ŠNAJDROVÁ, A.; TVAROŽKOVÁ, K.; ZAPLETALOVÁ, L.

Vydáno

12. 6. 2023

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7623-109-2

Kniha

Podnikání a management v kontextu 21. století

Edice

7

Číslo edice

1

Strany počet

172

BibTex

@book{BUT184021,
  author="Veronika {Bumberová} and Vojtěch {Koráb} and Michal {Balažovič} and Kamila {Fajtová} and Vendula {Jančová} and Tomáš {Kučera} and Tomáš {Roubal} and Gabriela {Svobodová} and Adéla {Šnajdrová} and Klára {Tvarožková} and Lucie {Zapletalová}",
  title="Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského
studijního programu Strategický rozvoj podniku",
  year="2023",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM",
  address="Brno",
  series="7",
  edition="1",
  pages="172",
  isbn="978-80-7623-109-2"
}