Detail projektu

Closed-loop Individualized image-guided Transcranial Ultrasonic Stimulation

Období řešení: 01.08.2022 — 31.07.2026

O projektu

We are joining forces across Europe to advance a new non-invasive technology - transcranial ultrasound stimulation (TUS) - to reversibly modulate brain regions with exquisite millimetre precision, even deep in the brain. As such, we aim to establish an urgently needed novel treatment option for neurological and psychiatric diseases. TUS combines the precision and reach of invasive deep brain stimulation, required to directly target clinically relevant structures, with the non-invasive and low-cost nature of transcranial electromagnetic techniques that are inherently limited in focus and depth.

Popis česky
Spojujeme síly po celé Evropě, abychom pokročili v nové neinvazivní technologii - transkraniální ultrazvukové stimulaci (TUS) - k reverzibilní modulaci oblastí mozku s vynikající milimetrovou přesností, a to i hluboko v mozku. Jako takové se snažíme vytvořit naléhavě potřebnou novou možnost léčby neurologických a psychiatrických onemocnění. TUS kombinuje přesnost a dosah invazivní hluboké mozkové stimulace, potřebné k přímému zacílení na klinicky relevantní struktury, s neinvazivní a nízkonákladovou povahou transkraniálních elektromagnetických technik, které jsou ze své podstaty omezené v ohnisku a hloubce.

Klíčová slova
transcranial ultrasound stimulation, human brain, magnetic resonance imaging

Označení

101071008

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav počítačových systémů
- spolupříjemce (26.10.2021 - 31.07.2026)

Zdroje financování

Evropská unie - HORIZON EUROPE

- plně financující (2022-08-01 - 2026-07-31)