Detail projektu

Komparace marketingových přístupů v oblastech B2B a B2C

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na porovnání přístupů k řízení zákaznické zkušenosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti v oblastech B2B a B2C. Cílem projektu je v oblastech B2B a B2C na teoretické rovině koncipovat současný stav poznaní o marketingovém konceptu zákaznické zkušenosti, mezi oblastmi B2B a B2C porovnat přístupy k jeho řízení, porovnat jeho celkový význam a na základě primárních a sekundárních zdrojů identifikovat a porovnat faktory ovlivňující zákaznickou zkušenost.

Označení

FP-J-20-6415

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Machala Jan, Ing. - hlavní řešitel
Havíř David, Ing. - spoluřešitel
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav managementu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

HAVÍŘ, D. Customer Experience Management: Underexplored Instrument for Customer Transformation. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2021, vol. 15, no. 37, p. 43-60. ISSN: 1802-8527.
Detail

MACHALA, J. Klíčové aspekty v řízení zákaznické zkušenosti v B2B sektoru. In Workshop specifického výzkumu 2020. 2020. s. 128-132. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

HAVÍŘ, D. Výzkum zákazniké zkuženosti v oblastech B2C a B2B: Využití modelování strukturálními rovnicemi pomocí metody nejmenších čtverců (PLS-SEM). Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení techické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. s. 41-59. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

HAVÍŘ, D. What is so special about the sharing economy: The customer experience view. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. 92. Zilina, Slovak Republic: EDP Sciences, 2021. p. 1-12. ISSN: 2261-2424.
Detail