Detail projektu

Pokročilá charakterizace materiálů pro senzoriku a generátory elektrické energie

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Projekt cílí na pokročilou charakterizaci moderních materiálů dedikovaných pro aplikace v senzorice nebo v generátorech elektrické energie, jako jsou piezo energy harvestry a solární články. Soustředí se na optimalizaci přípravy vybraných materiálů (tenké vrstvy multiferoelektrika Bi-Fe-O či nitridu hliníku, či perovskitové solární články) a jejich charakterizaci z hlediska morfologie, chemického složení a transportu elektrického náboje. Projekt je zaměřen i na sledování degradace vzorků vlivem stárnutí či vystavením podmínkám umělého stárnutí.

Označení

FEKT-S-20-6352

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Burda Daniel, Mgr. - spoluřešitel
Dallaev Rashid, Mgr. et Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Gajdoš Adam, Ing. - spoluřešitel
Majzner Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Papež Nikola, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pokorný Josef, Ing. - spoluřešitel
Říha David, Ing. - spoluřešitel
Sobola Dinara, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tofel Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

SOBOLA, D.; RAMAZANOV, S.; KONEČNÝ, M.; ORUDZHEV, F.; KASPAR, P.; PAPEŽ, N.; KNÁPEK, A.; POTOČEK, M. Complementary SEM-AFM of Swelling Bi-Fe-O Film on HOPG Substrate. Materials, 2020, vol. 13, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1996-1944.
Detail

PAPEŽ, N.; GAJDOŠ, A.; SOBOLA, D.; DALLAEV, R.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; GRMELA, L. Effect of gamma radiation on properties and performance of GaAs based solar cells. Applied Surface Science, 2020, vol. 527, no. 146766, p. 135-146. ISSN: 0169-4332.
Detail

KNÁPEK, A.; DALLAEV, R.; BURDA, D.; SOBOLA, D.; ALLAHAM, M.; HORÁČEK, M.; KASPAR, P.; MATĚJKA, M.; MOUSA, M. Field emission properties of polymer graphite tips prepared by membrane electrochemical etching. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 7, p. 1-12. ISSN: 2079-4991.
Detail

Pokorný, J. H-Function from Comparison Schumann-Runge Band Data in World Databases. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 451-455. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

GAJDOŠ, A. PEROVSKITE SOLAR CELLS FABRICATION WITH PASSIVATION EFFECT OF HIGH MOBITITY PHENOTHIAZINE-BASED HOLE TRANSPORT LAYER. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2020. p. 478-482. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

DALLAEV, R. STRUCTURAL CHARACHTERIZATION OF ALN THIN FILMS OBTAINED ON SILICON SURFACE BY PE-ALD. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 2020. p. 197-202. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

DALLAEV, R.; SOBOLA, D.; TOFEL, P.; ŠKVARENINA, Ľ.; SEDLÁK, P. Aluminum Nitride Nanofilms by Atomic Layer Deposition Using Alternative Precursors Hydrazinium Chloride and Triisobutylaluminum. Coatings, MDPI, 2020, vol. 10, no. 10, p. 1-14. ISSN: 2079-6412.
Detail

RAMAZANOV, S.; SOBOLA, D.; ORUDZHEV, F.; KNÁPEK, A.; POLČÁK, J.; POTOČEK, M.; KASPAR, P.; DALLAEV, R. Surface Modification and Enhancement of Ferromagnetism in BiFeO3 Nanofilms Deposited on HOPG. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 10, p. 1990-1 (1990-17 p.)ISSN: 2079-4991.
Detail

MOTÚZ, R.; DREXLER, P.; HEJTMÁNEK, T.; PAPEŽ, N. Theoretical analysis of simultaneous influence of induced circular and linear birefringence on linear birefringence compensation in fiber optics sensory applications. In Proceedings of the 2020 19th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2020. Prague; Czech Republic: 19th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2020, 2020. p. 306-310. ISBN: 9781728156019.
Detail

BURDA, D. FIELD ELECTRON EMISSION PERFORMANCE AND ORTHODOXY TEST OF TUNGSTEN EMITTERS WITH AND WITHOUT THIN TUNGSTEN TRIOXIDE BARRIER. In Proceedings II of the 26 th Conference STUDENT EEICT 2020. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. s. 192-197. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

PAPEŽ, N. Structural analysis of GaAs-based PV cells after ionizing irradiation. In Proceedings II of the 26 th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2020. p. 203-208. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

KASPAR, P.; SOBOLA, D.; ČÁSTKOVÁ, K.; KNÁPEK, A.; BURDA, D.; ORUDZHEV, F.; DALLAEV, R.; TOFEL, P.; TRČKA, T.; GRMELA, L.; HADAŠ, Z. Characterization of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Electrospun Fibers Doped by Carbon Flakes. Polymers, 2020, vol. 12, no. 12, p. 2766-1 (2766-15 p.)ISSN: 2073-4360.
Detail

Pokorný, J. H-function Calculation for Selected Spectral Bands of Oxygen. In 20th Conference of Czech and Slovak Physicists Proceedings. Košice: Slovak Physical Society, 2020. p. 171-172. ISBN: 978-80-89855-13-1.
Detail

MURMANTSEV, A.; VEKLICH, A.; BORETSKIJ, V.; BARTLOVÁ, M.; DOSTÁL, L.; PÍŠKA, J.; ŠIMEK, D.; GAJDOŠ, A. Thermal Plasma of Electric Arc Discharge Between Composite Cu-Cr Electrsodes: Optical Emission and Electrode Surface Interaction. Plasma Physics and Technology, 2020, vol. 7, no. 2, p. 43-51. ISSN: 2336-2626.
Detail

PAPEŽ, N.; DALLAEV, R.; KASPAR, P.; SOBOLA, D.; ŠKARVADA, P.; ŢĂLU, Ş.; RAMAZANOV, S.; NEBOJSA, A. Characterization of GaAs Solar Cells under Supercontinuum Long-Time Illumination. Materials, 2021, vol. 14, no. 2, p. 1-13. ISSN: 1996-1944.
Detail

KASPAR, P.; SOBOLA, D.; ČÁSTKOVÁ, K.; DALLAEV, R.; ŠŤASTNÁ, E.; SEDLÁK, P.; KNÁPEK, A.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V. Case Study of Polyvinylidene Fluoride Doping by Carbon Nanotubes. Materials, 2021, vol. 14, no. 6, p. 1428-1 (1428-12 p.)ISSN: 1996-1944.
Detail

PAPEŽ, N. Degradation of GaAs Solar Cells. 2021. p. 1-127.
Detail

SMEJKALOVÁ, T.; ŢĂLU, Ş.; DALLAEV, R.; ČÁSTKOVÁ, K.; SOBOLA, D.; NAZAROV, A. SEM imaging and XPS characterization of doped PVDF fibers. In WFCES 2021. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. p. 1-14. ISSN: 2267-1242.
Detail

MISIUREV, D.; ŢĂLU, Ş.; DALLAEV, R.; SOBOLA, D.; GONCHAROVA, M. Preparation of PVDF-CNT composite. In WFCES 2021. E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. p. 1-8. ISSN: 2267-1242.
Detail

DALLAEV, R. Characterization of AlN nanolayers deposited on a surface of HOPG by PE-ALD. In Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 193-198. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

SOBOLA, D.; KASPAR, P.; ČÁSTKOVÁ, K.; DALLAEV, R.; PAPEŽ, N.; SEDLÁK, P.; TRČKA, T.; ORUDZHEV, F.; KAŠTYL, J.; WEISER, A.; KNÁPEK, A.; HOLCMAN, V. PVDF Fibers Modification by Nitrate Salts Doping. Polymers, 2021, vol. 13, no. 15, p. 1-15. ISSN: 2073-4360.
Detail

RAMAZANOV, S.; ŢĂLU, Ş.; DALLAEV, R.; RAMAZANOV, G.; ŠKARVADA, P.; OULEHLA, J.; SOBOLA, D.; NAZAROV, D. Surface morphology and X-ray photoelectron spectroscopy of BiFeO3 thin films deposited on top of Ta2O5/Si layers. In International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation (WFSDI 2021). E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. p. 1-7. ISSN: 2267-1242.
Detail

DALLAEV, R. Investigation of hydrogen impurities in PE-ALD AlN thin films by IBA methods. Vacuum, 2021, vol. 193, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0042-207X.
Detail

PAPEŽ, N.; DALLAEV, R.; ŢĂLU, Ş.; KAŠTYL, J. Overview of the Current State of Gallium Arsenide-Based Solar Cells. Materials, 2021, vol. 14, no. 11, p. 0-16. ISSN: 1996-1944.
Detail

ULUMIEV, A.; SOBOLA, D.; DALLAEV, R. Aerobic stabilizers-constructions for sewage sludge cleaning. Herald of Dagestan State Technical University. Technical Sciences. Herald of Dagestan State Technical University. Technical Sciences. 27. 2012. p. 54-55. ISSN: 2073-6185.
Detail

ORLOVA, L.; DALLAEV, R. Aerotanks of Machachkala-Kaspiysk sewage-purification facilities. 2014.
Detail

DALLAEV, R. Obtaining Thin Films Of Aln By Atomic Layer Deposition Using Nh3 Or N2h4 As Precursors. Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

SOBOLA, D.; DALLAEV, R. Vocational orientation - "science-production". 2012. p. 124-125. ISBN: 978-5-7629-2810-6.
Detail

DALLAEV, R.; ORLOVA, L. Indicators of biological treatment of waste water in aerotanks of Makhachkala-Kaspiysk cities. Eurasian union of scientists. 2015. p. 48-49. ISSN: 2411-6467.
Detail

ORLOVA, L.; IDRISOVA, S.; DALLAEV, R. Research of the design of treatment facilities of the cities Makhachkala-Kaspiysk. 2017.
Detail

DALLAEV, R.; ORLOVA, L.; SOBOLA, D.; IDRISOVA, S. Characterization of graphite pencils leads and potential for their application in electronics. 2020.
Detail

ČERNOHORSKÝ, P.; PISARENKO, T.; PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; ŢĂLU, Ş.; ČÁSTKOVÁ, K.; KAŠTYL, J.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; SEDLÁK, P. Structure Tuning and Electrical Properties of Mixed PVDF and Nylon Nanofibers. Materials, 2021, vol. 14, no. 20, p. 1-20. ISSN: 1996-1944.
Detail

BURDA, D.; ALLAHAM, M.; KNÁPEK, A.; SOBOLA, D.; MOUSA, M. Field emission properties of sharp tungsten cathodes coated with a thin resilient oxide barrier. In 2021 34th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC). Lyon, France: 2021 34th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC), 2021. p. 178-179. ISBN: 978-1-6654-2589-6.
Detail

RAMAZANOV, S.; SOBOLA, D.; ŢĂLU, Ş.; ORUDZHEV, F.; ARMAN, A.; KASPAR, P.; DALLAEV, R.; RAMAZANOV, G. Multiferroic behavior of the functionalized surface of a flexible substrate by deposition of Bi2O3 and Fe2O3. Microscopy research and technique, 2021, vol. 1, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1059-910X.
Detail

DALLAEV, R. Alternative approaches for preparation of AlN nanolayers by atomic layer deposition. 2021. p. 1-108.
Detail

PISARENKO, T.; PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; ŢĂLU, Ş.; ČÁSTKOVÁ, K.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; ŠČASNOVIČ, E.; KAŠTYL, J. Comprehensive characterization of PVDF nanofibers at macro- and nanolevel. Polymers, 2022, vol. 14, no. 3, p. 593-610. ISSN: 2073-4360.
Detail

ŘÍHA, D. TRIBOELECTRIC SENSOR APPLICATION AND CHARACTERIZATION. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, 2022. p. 230-237. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

ŢĂLU, Ş.; DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; SOBOLA, D.; HOLCMAN, V.; NAZAROV, A. Analysis of learning methods in the digital educational environment. In IV International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2022) Section: Digital Technologies in Education. SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2022. p. 1-8. ISSN: 2261-2424.
Detail

MISIUREV, D. Lithographic thin–film structures based on Electrochromic materials: Case study by scanning probe microscopy. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 409-414. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

PISARENKO, T. Metal-organic structures as additives in polyvinylidene fluoride. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 248-254. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

DABEES, S.; MIRZAEI, S.; KASPAR, P.; HOLCMAN, V.; SOBOLA, D. Characterization and Evaluation of Engineered Coating Techniques for Different Cutting Tools-Review. Materials, 2022, vol. 15, no. 16, p. 1-40. ISSN: 1996-1944.
Detail

PAPEŽ, N.; PISARENKO, T.; ŠČASNOVIČ, E.; SOBOLA, D.; ŢĂLU, Ş.; DALLAEV, R.; ČÁSTKOVÁ, K.; SEDLÁK, P. A brief introduction and current state of polyvinylidene fluoride as an energy harvester. Coatings, MDPI, 2022, vol. 12, no. 10, p. 1-24. ISSN: 2079-6412.
Detail

MWEMA, F.; JEN, T.; KASPAR, P. Fractal Theory in Thin Films: Literature Review and Bibliometric Evidence on Applications and Trends. Fractal and Fractional, 2022, vol. 6, no. 9, p. 489 ( p.)ISSN: 2504-3110.
Detail

TALU, S.; DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; SOBOLA, D.; ORUDZHEV, F. Informatization and Gender Stereotypes in the Caucasus. In Procedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM ON COMPUTER AND ENERGY SCIENCES (WFCES 2022). AIP Conference Proceedings. AIP publishing, 2023. p. 1-7. ISSN: 1551-7616.
Detail

TALU, S.; DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; SOBOLA, D.; ORUDZHEV, F. Conservation of Biodiversity of the Dagestan Region. In Procedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM ON COMPUTER AND ENERGY SCIENCES (WFCES 2022). AIP Conference Proceedings. AIP publishing, 2023. p. 1-7. ISSN: 1551-7616.
Detail

DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; TALU, S.; SOBOLA, D.; MAJZNER, J.; PAPEŽ, N. Internet of Things: current state and future outlook. In 1st International Conference on New Approaches in Engineering (ICNAE’22). 2022. p. 1-8. ISBN: 978-605-74442-9-5.
Detail

OLADIJO, S.; MWEMA, F.; JEN, T.; RONOH, K.; SOBOLA, D.; AKINLABI, E. Nanoscale surface dynamics of RF-magnetron sputtered CrCoCuFeNi high entropy alloy thin films. Materials Today Communications, 2022, no. 33, p. 104523 ( p.)ISSN: 2352-4928.
Detail

ORUDZHEV, F.; ALIKHANOV, N.; RAMAZANOV, S.; SOBOLA, D.; KH. RABADANOV, M.; ISMAILOV, E.; GASIMOV, R.; ALIEV, A.; ŢĂLU, Ş. Morphotropic Phase Boundary Enhanced Photocatalysis in Sm Doped BiFeO3. MOLECULES, 2022, vol. 27, no. 20, p. 1-19. ISSN: 1420-3049.
Detail

DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; SOBOLA, D.; ORUDZHEV, F.; RAMAZANOV, S.; TRČKA, T. Brief Review of PVDF Properties and Applications Potential. Polymers, 2022, vol. 14, no. 22, p. 1-33. ISSN: 2073-4360.
Detail

ORUDZHEV, F.; RAMAZANOV, S.; SOBOLA, D.; ALIKHANOV, N.; DALLAEV, R. Property Management of BiFeO3-Based Multifunctional Perovskite Nanomaterials: Nanoparticles, Ceramics, and Thin Films. In Nanomaterials for Energy Conversion, Biomedical and Environmental Applications. Springer, 2022. p. 111-155. ISBN: 978-981-19-2639-6.
Detail

ISAEV, A.; NABI, S.; SOBOLA, D.; KAVIYARASU, K.; ISMAILOV, E.; OMAROV, G. ZnO/Chalcogenides Semiconductor Heterostructures for Photoelectrochemical Water Splitting. In Nanomaterials for Energy Conversion, Biomedical and Environmental Applications. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials. Springer, Singapore: Springer, 2022. p. 3-37. ISBN: 978-981-19-2639-6.
Detail

NOVÁK, V.; MIKULKA, J. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

RAMAZANOV, S.; SOBOLA, D.; GAJIEV, G.; ORUDZHEV, F.; KASPAR, P.; GUMMETOV, A. Multiferroic/Polymer Flexible Structures Obtained by Atomic Layer Deposition. Nanomaterials, 2022, vol. 13, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2079-4991.
Detail

Burda D., Knápek A. Effect Of Al2O3 Barrier On The Field Emission Properties Of Tungsten Single-Tip Field Emitters. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 255-258. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

DALLAEV, R.; TALU, S.; BURDA, D.; SOBOLA, D.; RAMAZANOV, S.; HOLCMAN, V.; NAZAROV, D. The Impact of Covid-19 on the Industry of Energetics. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "COVID-19: Implementation of the Sustainable Development Goals". 2023. p. 18-22. ISBN: 978-989-758-617-0.
Detail

DALLAEV, R.; TALU, S.; BURDA, D.; SOBOLA, D.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V.; NAZAROV, D. The Impact of Covid-19 on the Field of Education and Science. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "COVID-19: Implementation of the Sustainable Development Goals". SciTePress, 2023. p. 13-17. ISBN: 978-989-758-617-0.
Detail

RONOH, K.; MWEMA, F.; DABEES, S.; SOBOLA, D. Advances in sustainable grinding of different types of the titanium biomaterials for medical applications: A review. Biomedical engineering advances, 2022, vol. 4, no. 1000447, p. 1-18. ISSN: 2667-0992.
Detail

SMEJKALOVÁ, T. ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY OF DOPED PVDF FIBERS. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 85-89. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

RONOH, K.; HEKMAT, S.; HOLCMAN, V.; KNÁPEK, A.; SOBOLA, D. Comprehensive characterization of different metallic thin films on highly oriented pyrolytic graphite substrate. Vacuum, 2023, vol. 215, no. Neuvedeno, p. 1-16. ISSN: 0042-207X.
Detail

RONOH, K.; SOBOLA, D.; MRŇA, L.; NOVOTNÝ, J.; DALLAEV, R.; KNÁPEK, A.; KOLAŘÍK, V.; HOLCMAN, V. Characterization of the picosecond laser-ablated HOPG using Raman spectroscopy and SEM microscopy. Materials Today Communications, 2023, vol. 34, no. 105181, ISSN: 2352-4928.
Detail

ŠROMOVÁ, V.; SOBOLA, D.; KASPAR, P. A Brief Review of Bone Cell Function and Importance. Cells, 2023, vol. 12, no. 21, p. 1-31. ISSN: 2073-4409.
Detail

AL-ANBER, M.A.-; AL-QAISI, W.; AL-MOMANI, I.F.; SOBOLA, D.; HIJAZI, A.K.; MOUSA, M.S.; MADANAT, M.A. Utilization of silica gel nanoparticles for selective capturing aqueous uranyl ion. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2023, vol. 322, no. 2, p. 1-14. ISSN: 0236-5731.
Detail

HAVLÍKOVÁ, T. Piezoelectric Polyvinylidene Fluoride Nanofibers as a Scaffold used for Bone Tissue Engineering. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communiction, 2022. p. 35-39. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

CHARVOT, J. A Separation and Characteristics of Inner Egg Shell Membrane. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 45-48. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

JONÁŠ, A. Electrochemical etching of graphite tips for potential use in nanoscience. In Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 72-75. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail