Detail projektu

Stanovení vlivu vybraných emergentních polutantů na denitrifikační vlastnosti aktivovaného kalu

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Emergentní mikropolutnaty (např. pesticidy a léčiva) mají často již v nízkých koncentracích nebezpečné vlastnosti ovliňující lidské zdraví a životního prostředí. Proto je třeba se zabývat možnostmi odstranění těchto látek z prostředí, například při kometabolizaci během dentririfikace pomocí aktivovaného kalu. Řešení tohoto projektu spočívá v provdení laboratorních batch testů, u kterých budou zajištěny podmínky vhodné pro denitrifikaci a současně k odstranění emergentních mikropolutantů.

Označení

FAST-S-19-5835

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrich Karel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Mosná Silvia, Ing. - spoluřešitel
Pániková Kristína, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; PÁNIKOVÁ, K.; MOSNÁ, S. Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu atrazinem. 13. bienální konference VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 461-464. ISSN: 2694-7013.
Detail

BÍLKOVÁ, Z.; MALÁ, J.; HRICH, K. Fate and behaviour of veterinary sulphonamides under denitrifying conditions. Science of the Total Environment, 2019, no. 695, p. 1-12. ISSN: 0048-9697.
Detail