Detail publikace

Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu atrazinem

HRICH, K. SCHRIMPELOVÁ, K. PÁNIKOVÁ, K. MOSNÁ, S.

Originální název

Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu atrazinem

Český název

Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu atrazinem

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V laboratorních batch testech byly nastaveny denitrifikační podmínky, které umožňují odstraňování emergentního mikropolutantu, atrazinu, pomocí aktivovaného kalu. Testy byly prováděny na kalu z městské čistírny odpadních vod. Na začátku testu byl do kalu dávkován metanol (zdroj uhlíku) s atrazinem a roztok obohacený o dusičnany, v kontrolním vzorku bez atrazinu. V průběhu testu byly sledovány podmínky ovlivňující průběh denitrifikace, např. koncentrace O2, pH, teplota a ORP. Následně byl vyhodnocen vliv atrazinu na denitrifikaci a úbytek atrazinu. Z našich výsledků vyplývá, že denitrifikační rychlost nebyla testovanou koncentrací atrazinu ovlivněna a koncentrace atrazinu klesla o 21,4 %.

Český abstrakt

V laboratorních batch testech byly nastaveny denitrifikační podmínky, které umožňují odstraňování emergentního mikropolutantu, atrazinu, pomocí aktivovaného kalu. Testy byly prováděny na kalu z městské čistírny odpadních vod. Na začátku testu byl do kalu dávkován metanol (zdroj uhlíku) s atrazinem a roztok obohacený o dusičnany, v kontrolním vzorku bez atrazinu. V průběhu testu byly sledovány podmínky ovlivňující průběh denitrifikace, např. koncentrace O2, pH, teplota a ORP. Následně byl vyhodnocen vliv atrazinu na denitrifikaci a úbytek atrazinu. Z našich výsledků vyplývá, že denitrifikační rychlost nebyla testovanou koncentrací atrazinu ovlivněna a koncentrace atrazinu klesla o 21,4 %.

Klíčová slova

Test inhibice denitrifikace; biodegradace; adsorpce; denitrifikační bioreaktory; terbuthylazin

Vydáno

20.09.2019

Nakladatel

CzWA service s.r.o.

Místo

Brno

ISSN

2694-7013

Periodikum

Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení

Stát

CZ

Strany od

461

Strany do

464

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159162,
 author="Karel {Hrich} and Kateřina {Schrimpelová} and Kristína {Pániková} and Silvia {Mosná}",
 title="Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu atrazinem",
 annote="V laboratorních batch testech byly nastaveny denitrifikační podmínky, které umožňují odstraňování
emergentního mikropolutantu, atrazinu, pomocí aktivovaného kalu. Testy byly prováděny na kalu
z městské čistírny odpadních vod. Na začátku testu byl do kalu dávkován metanol (zdroj uhlíku)
s atrazinem a roztok obohacený o dusičnany, v kontrolním vzorku bez atrazinu. V průběhu testu byly
sledovány podmínky ovlivňující průběh denitrifikace, např. koncentrace O2, pH, teplota a ORP. Následně
byl vyhodnocen vliv atrazinu na denitrifikaci a úbytek atrazinu. Z našich výsledků vyplývá, že
denitrifikační rychlost nebyla testovanou koncentrací atrazinu ovlivněna a koncentrace atrazinu klesla o
21,4 %.",
 address="CzWA service s.r.o.",
 booktitle="13. bienální konference VODA 2019",
 chapter="159162",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CzWA service s.r.o.",
 year="2019",
 month="september",
 pages="461--464",
 publisher="CzWA service s.r.o."
}