Project detail

Analýza socio-ekonomických dopadů projektů a jejich finanční ohodnocení.

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

On the project

Cílem projektu specifického výzkumu je finanční ohodnocení základních socio-ekonomických přínosů projektů dopravní infrastruktury. Sledování jednotlivých zkoumaných přínosů je prováděno v předinvestiční fázi projektu. Zdrojem dat bude studie proveditelnosti, která iniciuje a definuje výstavbový projekt, jejíž součástí je CBA analýza. Výzkumný vzorek je tvořem projekty dopravní infrastruktury silnic II. a III. tříd realizovaných na území Jihomoravského kraje.

Mark

FAST-J-19-6080

Default language

Czech

People responsible

Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotná Eva, Ing. et Ing. - fellow researcher
Veselá Michaela, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Economics and Management
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Results

BUREŠOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Methodology and description of evaluation of the efficiency of the investment on the shipping lanes. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 1-7. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

BUREŠOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Comprehensive evaluation of ecosystem service as an object of public interest. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail