Detail projektu

I-MECH - Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems

Období řešení: 01.06.2017 — 31.05.2020

Označení

737453/8A17003

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Kybernetika pro materiálové vědy
- příjemce (01.06.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - Horizon 2020

- částečně financující (2017-05-18 - nezadáno)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Společná technologická iniciativa ECSEL

- plně financující (2017-11-18 - nezadáno)

Výsledky

DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z. Design and performance evaluation of smart vibration sensor for industrial applications with built-in MEMS accelerometers. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2018. p. 22-29. ISBN: 978-80-214-5542-9.
Detail

KLÍMA, B.; BUCHTA, L.; DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z.; BLAHA, P. Prognosis and Health Management in electric drives applications implemented in existing systems with limited data rate. In 2019 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). Zaragoza, Spain: IEEE, 2019. p. 870-876. ISBN: 978-1-7281-0303-7.
Detail

BARTÍK, O. An algebraic approach for the motion control of the two-mass system. In USB Proceedings IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2020. p. 100-105. ISBN: 978-1-7281-5413-8.
Detail

HAVRÁNEK, Z.; DOSEDĚL, M.; HNIDKA, J.; ČALA, M.: ECAT slave_cRIO_v1.0; Diagnostics module with EtherCAT Slave communication interface on cRIO platform. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT Laboratoř pokročilých senzorů, B1.04 Purkyňova 656/123 612 00 Brno. URL: http://imech.ceitec.cz/vysledky/ECAT slave_cRIO_v1.0. (funkční vzorek)
Detail

DOSEDĚL, M.; HAVRÁNEK, Z.: SVS v1.0; Smart vibration sensor. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT Laboratoř pokročilých senzorů, B1.04 Purkyňova 656/123 612 00 Brno. URL: http://imech.ceitec.cz/vysledky/SVS_prototype. (prototyp)
Detail

HAVRÁNEK, Z.; DOSEDĚL, M.; HNIDKA, J.; KLUSÁČEK, S.: IFC RS485-to-NI9401 v1.0; 4-channel RS-485 communication interface converter for cRIO module NI9401. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT Laboratoř pokročilých senzorů, B1.04 Purkyňova 656/123 612 00 Brno. URL: http://imech.ceitec.cz/vysledky/RS-485_cRIO_IFC. (funkční vzorek)
Detail

KLÍMA, B.; POHL, L.; VESELÝ, L.; BLAHA, P.: BB3 - CM and PM of electric drives; Condition monitoring and predictive maintenance of electrical drives. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC. URL: http://www.ceitec.cz/I-MECH/BB3. (software)
Detail