Detail projektu

Návrh hybridní metody pro řízení zásobní funkce nádrže

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2018

O projektu

Standardně je pro dosažení optimálního řízení zásobní funkce nádrže potřebná znalost hydrologických předpovědí. Úspěšnost takového řízení je závislá na přesnosti předpovědí. Podstatou projektu bude vytvořit inteligentní způsob řízení, který dokáže dynamicky reagovat na měnící se hydrologické podmínky a vlastní proces řízení nebude záviset na předpovědi. Navržený algoritmus řízení bude možno použít jako podpůrný nástroj pro vodohospodářský dispečink, kterému poskytne vhodnou podporu při procesu rozhodování.

Označení

FAST-S-16-3444

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Menšík Pavel, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Paseka Stanislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajsiglová Veronika, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2017)
Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 41-46. ISBN: 978-80-01-05969-2.
Detail

MENŠÍK, P.; MARTON, D. Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines. Procedia Engineering, 2017, vol. 2017, no. 186, p. 491-498. ISSN: 1877-7058.
Detail

MENŠÍK, P.; SOBEK, M. Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 58, č. 6, s. 4-9. ISSN: 0322-8916.
Detail

MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D. An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61-2. ISSN: 1314-2704.
Detail