Detail publikace

Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

MENŠÍK, P. STARÝ, M. MARTON, D.

Originální název

Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Český název

Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V průběhu několika posledních let dochází k častějšímu výskytu období sucha. V blízké budoucnosti je možno očekávat, že se tyto události budou vyskytovat častěji a jejich negativní účinek bude mít rostoucí trend. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Klasické řízení zásobní funkce vodních nádrží vychází převážně z pravidel řízení, respektive z dispečerských grafů. Vytváření uvedených pravidel bylo přímo ovlivněno výkonosti tehdejší výpočetní techniky, což mělo za následek jejich značné zjednodušení. Dnešní výkonost výpočetní techniky umožňuje používané způsoby řízení rozšířit o nové tzv. inteligentní způsoby řízený. V příspěvku bude popsaný inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. K tomuto řízení je potřebná znalost hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrží. Prezentované řízení používá deterministický předpovědní model. Nepřesnosti předpovědí jsou při řízení úspěšně eliminovány adaptivitou, což prokazují dosažené výsledky z řízení. Uvažovaný způsob řízení je v příspěvku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je pro ukázku provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1991 a 1992. Dosažené výsledky řízení jsou porovnány s řízením používající dispečerský graf. Výsledky řízení jsou rovněž pro ukázku porovnány s alternativním inteligentním řízením, které je v současné době předmětem výzkum. Alternativní způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizačního modelu a metody Support vector machines.

Český abstrakt

V průběhu několika posledních let dochází k častějšímu výskytu období sucha. V blízké budoucnosti je možno očekávat, že se tyto události budou vyskytovat častěji a jejich negativní účinek bude mít rostoucí trend. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Klasické řízení zásobní funkce vodních nádrží vychází převážně z pravidel řízení, respektive z dispečerských grafů. Vytváření uvedených pravidel bylo přímo ovlivněno výkonosti tehdejší výpočetní techniky, což mělo za následek jejich značné zjednodušení. Dnešní výkonost výpočetní techniky umožňuje používané způsoby řízení rozšířit o nové tzv. inteligentní způsoby řízený. V příspěvku bude popsaný inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. K tomuto řízení je potřebná znalost hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrží. Prezentované řízení používá deterministický předpovědní model. Nepřesnosti předpovědí jsou při řízení úspěšně eliminovány adaptivitou, což prokazují dosažené výsledky z řízení. Uvažovaný způsob řízení je v příspěvku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je pro ukázku provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1991 a 1992. Dosažené výsledky řízení jsou porovnány s řízením používající dispečerský graf. Výsledky řízení jsou rovněž pro ukázku porovnány s alternativním inteligentním řízením, které je v současné době předmětem výzkum. Alternativní způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizačního modelu a metody Support vector machines.

Klíčová slova

adaptivita; řízení zásobní funkce; optimalizace; vodní nádrž; support vector machines

Vydáno

21.06.2016

Nakladatel

České vysoké učení technické v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-05969-2

Kniha

XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2

Číslo vydání

1

Strany od

41

Strany do

46

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT126445,
 author="Pavel {Menšík} and Miloš {Starý} and Daniel {Marton}",
 title="Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období",
 annote="V průběhu několika posledních let dochází k častějšímu výskytu období sucha. V blízké budoucnosti je možno očekávat, že se tyto události budou vyskytovat častěji a jejich negativní účinek bude mít rostoucí trend. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Klasické řízení zásobní funkce vodních nádrží vychází převážně z pravidel řízení, respektive z dispečerských grafů. Vytváření uvedených pravidel bylo přímo ovlivněno výkonosti tehdejší výpočetní techniky, což mělo za následek jejich značné zjednodušení. Dnešní výkonost výpočetní techniky umožňuje používané způsoby řízení rozšířit o nové tzv. inteligentní způsoby řízený. V příspěvku bude popsaný inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. K tomuto řízení je potřebná znalost hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrží. Prezentované řízení používá deterministický předpovědní model. Nepřesnosti předpovědí jsou při řízení úspěšně eliminovány adaptivitou, což prokazují dosažené výsledky z řízení. Uvažovaný způsob řízení je v příspěvku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je pro ukázku provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1991 a 1992. Dosažené výsledky řízení jsou porovnány s řízením používající dispečerský graf. Výsledky řízení jsou rovněž pro ukázku porovnány s alternativním inteligentním řízením, které je v současné době předmětem výzkum. Alternativní způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizačního modelu a metody Support vector machines.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2",
 chapter="126445",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2016",
 month="june",
 pages="41--46",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="conference paper"
}