Detail publikace

Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce

MENŠÍK, P. SOBEK, M.

Originální název

Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce

Český název

Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V průběhu několika posledních let je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů. Dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. Reálně je možné, že v případě po sobě opakujícího se výskytu několika déletrvajících období sucha může dojít k ohrožení zásobní funkce některých vodních zdrojů. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Běžně používaný způsob řízení by mohl být rozšířen o inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. Úspěšnost inteligentního řízení zásobní funkce byla již dříve prokázána. Předložený článek ověřuje vliv polohy nádrže v povodí při inteligentním (adaptivním) řízení zásobní funkce nádrže. Adaptivní řízení používá hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrže v kombinaci s optimalizačním modelem. V článku uvedené výsledky poukazují na skutečnost, že je možno za určitých okolností úspěšně použít adaptivní řízení u nádrží situovaných v horní a i v dolní části povodí.

Český abstrakt

V průběhu několika posledních let je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů. Dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. Reálně je možné, že v případě po sobě opakujícího se výskytu několika déletrvajících období sucha může dojít k ohrožení zásobní funkce některých vodních zdrojů. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Běžně používaný způsob řízení by mohl být rozšířen o inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. Úspěšnost inteligentního řízení zásobní funkce byla již dříve prokázána. Předložený článek ověřuje vliv polohy nádrže v povodí při inteligentním (adaptivním) řízení zásobní funkce nádrže. Adaptivní řízení používá hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrže v kombinaci s optimalizačním modelem. V článku uvedené výsledky poukazují na skutečnost, že je možno za určitých okolností úspěšně použít adaptivní řízení u nádrží situovaných v horní a i v dolní části povodí.

Klíčová slova

adaptivita; inteligentní řízení; optimalizační model; předpovědní model; vodní nádrž; zásobní funkce

Vydáno

06.12.2016

Nakladatel

Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i.

Místo

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

ISSN

0322-8916

Periodikum

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

Ročník

58

Číslo

6

Stát

CZ

Strany od

4

Strany do

9

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT130300,
 author="Pavel {Menšík} and Martin {Sobek}",
 title="Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce",
 annote="V průběhu několika posledních let je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů. Dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. Reálně je možné, že v případě po sobě opakujícího se výskytu několika déletrvajících období sucha může dojít k ohrožení zásobní funkce některých vodních zdrojů. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Běžně používaný způsob řízení by mohl být rozšířen o inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. Úspěšnost inteligentního řízení zásobní funkce byla již dříve prokázána. Předložený článek ověřuje vliv polohy nádrže v povodí při inteligentním (adaptivním) řízení zásobní funkce nádrže. Adaptivní řízení používá hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrže v kombinaci s optimalizačním modelem. V článku uvedené výsledky poukazují na skutečnost, že je možno za určitých okolností úspěšně použít adaptivní řízení u nádrží situovaných v horní a i v dolní části povodí.",
 address="Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i.",
 chapter="130300",
 howpublished="print",
 institution="Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i.",
 number="6",
 volume="58",
 year="2016",
 month="december",
 pages="4--9",
 publisher="Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i.",
 type="journal article - other"
}