Detail projektu

Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vodivostí

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2018

Označení

16-00567S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (31.03.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2016-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; PAZDERA, L. Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during Three - point Bending Test. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. 1. Czech Republic: Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-261-0624-1.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Differences in electrical properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. In 16th International Conference Silicate Binders, ICBM 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 15-20. ISBN: 978-30-3571-348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of carbon nanotubes on the mechanical fracture properties of fly ash geopolymer. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 321-328. ISSN: 1877-7058.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture properties of alkali-activated slag with graphite filler. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. p. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MÍKOVÁ, M.; ROVNANÍK, P. Influence of Carbon Admixtures to the Electrical Conductivity of Slag Mortars. In MSMF8 - Materials Structure and Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Trans Tech Publication Ltd, 2017. p. 465-468. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

FIALA, L.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R. Experimental analysis of electrical properties of composite materials. In AIP Conference Proceedings: PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL ADVANCES IN APPLIED PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE CONGRESS & EXHIBITION: (APMAS 2016). AIP conference proceedings. 1809. AIP Publishing, 2017. p. 020016-1 (020016-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1477-8. ISSN: 0094-243X.
Detail

MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P. APPLICATION OF POLYMER ADMIXTURES TO IMPROVE PERFOMANCE OF ALKALI ACTIVATED BINDERS. In iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016. 1. Prague, Czech Republic: Czech Technical Universiry, 2016. p. 114-120. ISBN: 978-80-01-05979-1.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering Conference, DYN-WIND 2017. MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Slovensko: EDP Sciences, 2017. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Effect of steel fibres dosage in alkali-activated slag mortars on acoustic emission obtained during three-point bending tests. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of graphite filler on crack initiation of alkali-activated slag based composites. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 52-53. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU. XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2017. s. 75-81. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

FLORIÁN, P.; VALENTOVÁ, K.; FIALA, L.;ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicates. In THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017. AIP conference proceedings. Melville, New York: American institute of Physics, 2017. p. 040012-1 (040012-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1546-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortar with Carbon Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 100-105. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

FIALA, L.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R. Investigation of the Joule's effect in electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates. cement-wapno-beton, 2017, vol. 22, no. 3, p. 201-210. ISSN: 1425-8129.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture Properties of Alkali-Activated Slag with Graphite Filler. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. p. 43-48. ISSN: 1877-7058.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. On the effect of addition of carbon nanotubes on the electric conductivity of alkali-activated slag mortars. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 100-108. ISSN: 1757-8981.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical properties of alkali-activated slag composite with combined graphite/CNT filler. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, IMST 2017;. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Steel Fibre Reinforced Alkali-Activated Slag Composite. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. p. 55-60. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation of Alkali-activated Slag Based Composites with Graphite Filler. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 57-60. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

FIALA, L.; JERMAN, M.; ROVNANÍK, P.; ČERNÝ, R. Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates. Materiali in Tehnologije, 2017, vol. 51, no. 6, p. 1005-1009. ISSN: 1580-3414.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P. Fracture response of alkali-activated slag mortars reinforced by carbon fibres. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. Experimental evaluation of the effect of carbon fibres on acoustic emission parameters obtained during compressive strength tests of alkaliactivated slag composites. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

PECHÁČKOVÁ, K.; FLORIÁN, P.; ZMEŠKAL, O.; PAVLÍK, Z. Thermal properties of high performance fiber reinforced concrete. In THERMOPHYSICS 2018: 23rd International Meeting of Thermophysics 2018. AIP conference proceedings. USA: AIP conference proceedings, 2018. p. 020037-1 (020037-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. SELF-SENSING PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG COMPOSITE WITH CARBON NANOTUBES. In SynerCrete '18 "Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing expertise and Bridging Scales of Space and Time". Paris, France: Rilem Publications S.A.R.L., 2018. p. 473-478. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of fracture response of alkali-activated slag mortars with steel fibres. The 9th International Conference on Multiscale Material Modeling Abstrakt Book. Osaka: 2018. p. 302-302.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P. Comparison of the effect of different additives on acoustic emission parameters obtained during three-point bending tests of alkali-activated slag composites. Elsevier, 2018. p. 12-12.
Detail

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Comparison of electrical and self-sensing properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. Cement and Concrete Research, 2019, vol. 118, no. 1, p. 84-91. ISSN: 0008-8846.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers. Applied Sciences - Basel, 2019, vol. 9, no. 9, p. 1-14. ISSN: 2076-3417.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; SCHMID, P. Comparison of the effect of different additives on acoustic emission parameters obtained during three-point bending tests of alkali-activated slag composites. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2019, vol. 105, no. 2019, p. 496-502. ISSN: 1350-6307.
Detail

ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Carbon Black during Bending Test. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. p. 167-172. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes. In ICEBMP 2015 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 157-161. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail