Detail publikace

SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU

ROVNANÍK, P. KUSÁK, I. SCHMID, P.

Originální název

SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU

Anglický název

SENSING PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG COMPOSITE DURING COMPRESSIVE LOADING

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Elektrické vlastnosti vodivých betonů jsou v popředí zájmu s ohledem na aplikační možnosti jak ve stavebnic-tví, tak i v jiných průmyslových odvětvích. V této práci byl do alkalicky aktivované strusky grafitový prach přidáván jako plnivo pro zvýšení její vodivosti. Byly měřeny senzorické vlastnosti kompozitu při tlakovém zatěžování s využitím stejnosměrného elektrického pole a střídavého pole při frekvenci 50 Hz a 1 kHz. Měření ve stejnosměrném poli a střídavém poli při frekvenci 50 Hz vykázalo nestabilitu referenční hodnoty odporu v důsledku polarizačního efektu. Přídavek grafitu zvyšuje vodivost, ale nevede ke zlepšení senzorických vlast-ností. Při vyšší dávce grafitu pak s rostoucím zatížením klesá citlivost.

Anglický abstrakt

Electrical properties of the conductive concrete are of great importance to its application in building construction and other fields. In this study, graphite powder as an electrical conductive filler was added into alkali-activated slag mortar in order to enhance its conductive properties. The self-sensing properties of the tested material during compressive loading were measured using both DC and AC electrical field and two different frequencies in the latter case. DC measurement and AC at 50 Hz showed instability of the basic resistance due to polarization effect. Addition of graphite increased the electrical conductivity but it had a negligible effect on the self-sensing properties and with higher dosage of graphite the sensitivity decreased with increasing compressive load.

Klíčová slova

struska, alkalická aktivace, grafit, senzorické vlastnosti, elektrický odpor

Klíčová slova v angličtině

slag, alkaline activation, graphite, sensing properties, electical resistance

Autoři

ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.

Vydáno

31. 5. 2017

Nakladatel

Slovenská technická univerzita

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4689-2

Kniha

XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov

Strany od

75

Strany do

81

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT137472,
  author="Pavel {Rovnaník} and Ivo {Kusák} and Pavel {Schmid}",
  title="SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU",
  booktitle="XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017
zborník recenzovaných príspevkov",
  year="2017",
  pages="75--81",
  publisher="Slovenská technická univerzita",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-4689-2"
}