Detail publikace

SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU

ROVNANÍK, P. KUSÁK, I. SCHMID, P.

Originální název

SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU

Český název

SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Elektrické vlastnosti vodivých betonů jsou v popředí zájmu s ohledem na aplikační možnosti jak ve stavebnic-tví, tak i v jiných průmyslových odvětvích. V této práci byl do alkalicky aktivované strusky grafitový prach přidáván jako plnivo pro zvýšení její vodivosti. Byly měřeny senzorické vlastnosti kompozitu při tlakovém zatěžování s využitím stejnosměrného elektrického pole a střídavého pole při frekvenci 50 Hz a 1 kHz. Měření ve stejnosměrném poli a střídavém poli při frekvenci 50 Hz vykázalo nestabilitu referenční hodnoty odporu v důsledku polarizačního efektu. Přídavek grafitu zvyšuje vodivost, ale nevede ke zlepšení senzorických vlast-ností. Při vyšší dávce grafitu pak s rostoucím zatížením klesá citlivost.

Český abstrakt

Elektrické vlastnosti vodivých betonů jsou v popředí zájmu s ohledem na aplikační možnosti jak ve stavebnic-tví, tak i v jiných průmyslových odvětvích. V této práci byl do alkalicky aktivované strusky grafitový prach přidáván jako plnivo pro zvýšení její vodivosti. Byly měřeny senzorické vlastnosti kompozitu při tlakovém zatěžování s využitím stejnosměrného elektrického pole a střídavého pole při frekvenci 50 Hz a 1 kHz. Měření ve stejnosměrném poli a střídavém poli při frekvenci 50 Hz vykázalo nestabilitu referenční hodnoty odporu v důsledku polarizačního efektu. Přídavek grafitu zvyšuje vodivost, ale nevede ke zlepšení senzorických vlast-ností. Při vyšší dávce grafitu pak s rostoucím zatížením klesá citlivost.

Klíčová slova

struska, alkalická aktivace, grafit, senzorické vlastnosti, elektrický odpor

Vydáno

31.05.2017

Nakladatel

Slovenská technická univerzita

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4689-2

Kniha

XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov

Strany od

75

Strany do

81

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT137472,
 author="Pavel {Rovnaník} and Ivo {Kusák} and Pavel {Schmid}",
 title="SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU",
 annote="Elektrické vlastnosti vodivých betonů jsou v popředí zájmu s ohledem na aplikační možnosti jak ve stavebnic-tví, tak i v jiných průmyslových odvětvích. V této práci byl do alkalicky aktivované strusky grafitový prach přidáván jako plnivo pro zvýšení její vodivosti. Byly měřeny senzorické vlastnosti kompozitu při tlakovém zatěžování s využitím stejnosměrného elektrického pole a střídavého pole při frekvenci 50 Hz a 1 kHz. Měření ve stejnosměrném poli a střídavém poli při frekvenci 50 Hz vykázalo nestabilitu referenční hodnoty odporu v důsledku polarizačního efektu. Přídavek grafitu zvyšuje vodivost, ale nevede ke zlepšení senzorických vlast-ností. Při vyšší dávce grafitu pak s rostoucím zatížením klesá citlivost.",
 address="Slovenská technická univerzita",
 booktitle="XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017
zborník recenzovaných príspevkov",
 chapter="137472",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská technická univerzita",
 year="2017",
 month="may",
 pages="75--81",
 publisher="Slovenská technická univerzita"
}