Detail projektu

Využití satelitních technologií pro sjednocení lokálních tíhových systémů do jednotného celosvětového tíhového systému

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

O projektu

V uplynulém období odhalili žadatelé při řešení mezinárodního úkolu – testování přesnosti geopotenciálních modelů pomocí měření GPS/nivelace – zajímavý fenomén, a to že pomocí vyvinuté originální metody evaluace geopotenciálních modelů vzniká vedlejší produkt, kterým je zjištění výšek hladin lokálních moří vzhledem k ploše geoidu.

Označení

FAST-S-15-2692

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc. - hlavní řešitel
Buday Michal, Ing. - spoluřešitel
Jurčík Josef, Ing. - spoluřešitel
Pospíšil Lubomil, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav geodézie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J. Geodynamically risk zone at Northern part of the Boskovice furrow. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2017, vol. 14, no. 1, p. 113-129. ISSN: 1214-9705.
Detail

VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M. Kronstadt Height Datum on the Territories of the Czech and Slovak Republics and its Connection to a Global Vertical Reference Frame. In Konferencia Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017. Repiská, Níizke Tatry: 2017. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-2814-0.
Detail

VATRT, V. W0 Estimates in the Frame of the GGOS Working Group on Vertical Datum Standardisation. In Gravity, Geoid and Height Systems. International Association of Geodesy Symposia. 1. Springer International Publishing Switzerland: Springer International Publishing, 2014. p. 203-210. ISBN: 978-3-319-10836-0. ISSN: 0939-9585.
Detail

VATRT, V.; MACHOTKA, R.; JURČÍK, J.; BUDAY, M. Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2015. s. 26-26.
Detail