Detail projektu

Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů

Období řešení: 01.04.2015 — 30.12.2018

Označení

QJ1520280

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.04.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“

- plně financující (2015-04-01 - nezadáno)

Výsledky

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 217-220. ISBN: 978 80 263 0971 0.
Detail

BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů. Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017. 2017. s. 215-218. ISBN: 978-80-263-1322-9.
Detail

ŠEREŠ, M.; MOCOVÁ, K.; MORADI, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; KOČÍ, V.; HNÁTKOVÁ, T. The impact of woodchip-gravel mixture on the efficiency and toxicity of denitrification bioreactors. Science of the Total Environment, 2019, no. 647, p. 888-894. ISSN: 0048-9697.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Denitrifying woodchip bioreactor shutdown during dry periods. In MendelNet 2018 - Proceedings of 25th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2018. p. 246-251. ISBN: 978-80-7509-597-8.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. The filter materials for denitrification barriers. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. p. 656-656. ISBN: 978-84-17098-53-7.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů. SOVAK, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 12-16. ISSN: 1210-3039.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K. Denitrifikační bioreaktory v laboratorních podmínkách. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z. Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 373-380. ISBN: 978-6-1971-0566-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K. Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 67-72. ISBN: 978-80-89882-00-7.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water. In 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland. Třeboň: ENKI, o.p.s, Třeboň, 2017. p. 49-51. ISBN: 978-80-905483-3-6.
Detail

MALÁ, J.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z. Production of sulphides in denitrifying woodchip bioreactors. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, vol. 27, no. 32, p. 40769-40776. ISSN: 0944-1344.
Detail

MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M. Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media. Plant, Soil and Environment (PSE), 2017, vol. 63, no. 10, p. 442-448. ISSN: 1805-9368.
Detail

BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Book of Abstracts, Land Reclamation, Earth Observation and Surveying, Environmental Engineering. Bucharest, Romania: UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE BUCHAREST, 59 MARASTI BOULEVARD, DISTRICT 1, BUCHAREST, 011464, ROMANIA, 2018. p. 19-19. ISSN: 2457-3248.
Detail

BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-up phase of denitrifying bioreactors used for agricultural runoff treatment. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, vol. VII, no. 2018, p. 24-31. ISSN: 2285-6064.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; MALÁ, J.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Denitrifikační bariéra v podpovrchových odtocích ze zemědělských půd. 32426, užitný vzor. (2018)
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; MALÁ, J.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠEREŠ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Dekonta, a.s., Stehelčeves, CZ: Denitrifikační vertikální bioreaktor. 30185, užitný vzor. (2016)
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠEREŠ, M.: Deniro VP; Denitrifikační bioreaktor. Výzkumný pozemek ústavu vodního hospodářství krajiny. (poloprovoz)
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; HNÁTKOVÁ, T.: Kolona dusičnan; Laboratorní filtrační kolony s organickou náplní pro snížení koncentrace dusičnanů ve vodě. Klimatizovaná laboratoř UVHK Z057, Žižkova 17, Brno. (funkční vzorek)
Detail