Detail publikace

Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. MALÁ, J. KRÁLOVÁ, H. HRICH, K. NĚMCOVÁ, M. SCHRIMPELOVÁ, K. HNÁTKOVÁ, T.

Originální název

Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ

Český název

Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek představuje technologii odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. Princip spočívá ve filtraci odtokové vody přes vrstvu vhodného organického materiálu. Ve vzniklém anoxickém prostředí slouží organický materiál jako nosič a zároveň substrát pro růst fakultativně anaerobních bakterií, jejichž činností dochází k denitrifikaci.

Český abstrakt

Příspěvek představuje technologii odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. Princip spočívá ve filtraci odtokové vody přes vrstvu vhodného organického materiálu. Ve vzniklém anoxickém prostředí slouží organický materiál jako nosič a zároveň substrát pro růst fakultativně anaerobních bakterií, jejichž činností dochází k denitrifikaci.

Klíčová slova

denitrifikace, denitrifikační bariéra, dusičnany, podzemní voda

Rok RIV

2015

Vydáno

16.09.2015

Nakladatel

Tribun EU, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978 80 263 0971 0

Kniha

Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015

Číslo vydání

1

Strany od

217

Strany do

220

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT118636,
 author="Michal {Kriška-Dunajský} and Jitka {Malá} and Helena {Králová} and Karel {Hrich} and Miroslava {Pumprlová Němcová} and Kateřina {Schrimpelová} and Tereza {Hnátková}",
 title="Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ",
 annote="Příspěvek představuje technologii odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. Princip spočívá ve filtraci odtokové vody přes vrstvu vhodného organického materiálu. Ve vzniklém anoxickém prostředí slouží organický materiál jako nosič a zároveň substrát pro růst fakultativně anaerobních bakterií, jejichž činností dochází k denitrifikaci.",
 address="Tribun EU, s.r.o.",
 booktitle="Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy
VODA 2015",
 chapter="118636",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU, s.r.o.",
 year="2015",
 month="september",
 pages="217--220",
 publisher="Tribun EU, s.r.o.",
 type="conference paper"
}