Detail patentu

Denitrifikační bariéra v podpovrchových odtocích ze zemědělských půd

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. HRICH, K. MALÁ, J. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká denitrifikačního zařízení pro odstraňování dusíkatých látek přirozenou cestou s využitím organického filtračního materiálu, v místě jejich vzniku či vstupu z vod, odtékajících zejména ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, a to jak povrchovým odtokem, tak drenážním systémem.

Klíčová slova

dusičnany, zemědělství, podzemní voda, štěpka, denitrifikace

Číslo patentu

32426

Datum přihlášky

15. 11. 2018

Datum zápisu

10. 12. 2018

Datum skončení platnosti

10. 12. 2023

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek