Detail publikace

Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů

BÍLKOVÁ, Z. HRICH, K. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. SCHRIMPELOVÁ, K. MALÁ, J.

Originální název

Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů

Český název

Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob výpočtu.

Český abstrakt

Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob výpočtu.

Klíčová slova

denitrifikační bioreaktory; dusičnany; holistický přístup; sustainability index; zemědělství

Vydáno

20.09.2017

ISBN

978-80-263-1322-9

Kniha

Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017

Strany od

215

Strany do

218

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT140104,
  author="Zuzana {Bílková} and Karel {Hrich} and Michal {Kriška-Dunajský} and Kateřina {Schrimpelová} and Jitka {Malá}",
  title="Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů",
  annote="Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob výpočtu.",
  booktitle="Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017",
  chapter="140104",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="september",
  pages="215--218"
}