Detail patentu

Denitrifikační vertikální bioreaktor

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. HRICH, K. MALÁ, J. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. ŠEREŠ, M. HNÁTKOVÁ, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká vertikálního denitrifikačního zařízení pro odstraňování dusíkatých látek přirozenou cestou s využitím organického filtračního materiálu, v místě jejich vzniku či vstupu z vod, odtékajících zejména ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, a to jak povrchovým odtokem, tak drenážním systémem.

Klíčová slova

dusičnany, zemědělství, podzemní voda, štěpka, denitrifikace

Číslo patentu

30185

Datum přihlášky

9. 11. 2016

Datum zápisu

20. 12. 2016

Datum skončení platnosti

20. 2. 2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Dekonta, a.s., Stehelčeves, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek